1. Блог
 2. Кариера
 3. Най-добре платените професии в България - изборът е ваш!
Написано от Сюзан Шор:Сюзан Шор:

Най-добре платените професии в България - изборът е ваш!

18 мин.четене
dobre-plateni-profesii-v-bg
Най-добре платените позиции в България са в сектора на информационните технологии. Въпреки това пазарът на труда предлага изобилие от работни места с добро възнаграждение. Ако разполагате с подходящо образование, умения и опит, можете да грабнете позиция с достойно възнаграждение.

В съвременната реалност не е нужно да се занимавате с мозъчна хирургия, да усъвършенствате електрическия автомобил или да откриете телепорта, за да ви назначат на високоплатена позиция.

Всъщност, ако търсите добре платена, достъпна за „простосмъртните“ работа, но официалното ви образование не обещава кой знае какви доходи, най-лесният начин е да придобиете квалификация... за кариера в сферата на информационните технологии (ИТ).

Най-високоплатени в България са специалистите по ИТ в частния сектор. Добрата новина е, че можете да се присъедините към привилегированата им група, като изкарате курс в някоя от вече многобройните софтуерни академии.

Съвет от експерта

Как да станете ИТ специалист

Логичният път към кариерата на специалист по информационни и комуникационни технологии, софтуерен или уеб разработчик, проектант и администратор на бази данни или програмист е придобиването на бакалавърска степен по ИТ – 4 години в университета. 

Още 3 – 4 семестъра ви делят от магистър, а програмите на редица висши учебни заведения вече включват разнообразни специализации – от защита на информацията в компютърните системи и мрежи до изкуствен интелект.

Съставихме списък с десетте най-добре платени икономически дейности в България и съответните професии, като използвахме данни на Националния статистически институт (НСИ) и публикации от достоверни източници в интернет. 

Най-високоплатените работни места в България

Стойността в лева, представена за всяка от изброените по-долу икономически дейности, е приблизителната средна брутна месечна заплата (максималната заплата е далеч по-висока). За сравнение, средната брутна месечна заплата на национално ниво за последното тримесечие на 2023 г. е била 2300 лв. за обществения и 2070 лв. за частния сектор.

Според данните на НСИ през изминалата година коефициентът на свободните работни места варира между 0,5 и 2% в зависимост от икономическата дейност. Специално в ИТ сектора се очаква постоянно търсене на кадри заради динамичното му развитие и навлизането на технологиите във все повече индустрии.

1. Информационни технологии: 5000 лв.

Тази категория включва както програмисти и разработчици, така и анализатори на бази данни, системни администратори, софтуерни инженери, консултанти, специалисти по информационна сигурност и много други. Най-високи са заплатите на водещите програмисти и ИТ архитектите – те могат да надхвърлят 10 000 лв. на месец.

Не всички професии в сферата на ИТ изискват умения по програмиране и разработване на софтуер. Ето някои длъжности, които можете да изпълнявате без толкова специализирано образование:

 • Автор на техническа документация: 2000 – 5000 лв.
 • Анализатор бази данни и информационни технологии: 1600 – 5000 лв.
 • Отговорник техническа поддръжка: 1300 – 4300 лв.
 • Дизайнер: 1500 – 5000 лв.

2. Мениджмънт – висше управленско ниво: 4500 лв.

Това е категорията на директорите на бизнеси и институции. Тя включва началници на отдели за производство, продажби, финанси, маркетинг, контрол на качеството, а също и директори на училища, лаборатории, научни институти и т.н. Месечната заплата на изпълнителен директор в средно голямо частно предприятие може да надхвърли 12 000 лв., докато училищните директори получават скромните 2000 - 4000 лв.

3. Енергетика: 3600 лв.

Енергетиката се занимава с производството, пренасянето, разпределението и потреблението на електрическа енергия от промишлени и селскостопански обекти и от битовия сектор. Тази категория включва специалисти, работещи в ядрени, водноелектрически и топлоелектрически централи, както и служители в електротехниката. Инженерните заплати варират около средната за икономическата дейност, 3600 лв.

Очаквано най-високи са заплатите в сферата на атомната енергетика. Точният им размер в АЕЦ „Козлодуй“ е класифицирана информация, но е достатъчно да знаем, че благодарение на нейната дейност, средната брутна работна заплата за Врачанска област изпреварва по статистика Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора.

4. Финансова и застрахователна дейност: 3300 лв.

Специалистите по финансови пазари, главните счетоводители, финансовите контрольори, актюерите и брокерите заработват най-много, като заплатите им се колебаят между 4000 и 5000 лв. на месец.

Съвет от експерта

Как да станете актюер

Актюерът се занимава с анализ и управление на финансовите рискове, а добрите специалисти в тази сфера са изключително търсени кадри. Задължително изискване за професионалния актюер е да има бакалавърска степен по математика, информатика, икономика или инженерство. Квалификация и правоспособност по актюерски науки се придобиват след обучение (присъствено или дистанционно) и успешно положени изпити.

5. Юридически професии: 3000 лв.

Основните правни професии в България включват прокурори, съдии, адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители. Възнаграждението на адвоката варира в широки граници в зависимост от нивото на юридическата му подготовка и обема на извършената работа.

Минималните размери на адвокатските възнаграждения са регламентирани с наредба, изменена последно в края на 2022 г. 

6. Научноизследователска и развойна дейност: 3000 лв.

Тук спадат професиите на изследователите в областта на естествените, медицинските, селскостопанските, техническите, обществените и хуманитарните науки. Асистентите в Българската академия на науките например получават около 2000 лв. бруто на месец, като за докторска степен се начисляват допълнително 260 лв. на месец.

Заплащането не включва участието на специалистите в допълнителни проекти, финансирани по научноизследователски програми и от частни предприятия. Всъщност трудолюбивите изследователи са способни да заработят повече от 4000 лв. бруто на месец.

Синдикалните организации упорито настояват за повишаване на заплатите в изследователския сектор и системата за висше образование, така че скоро се очаква увеличение.

7. Добивна промишленост: 2800 лв. 

Този отрасъл включва професии, свързани с добива на полезни изкопаеми (въглища, руди, други минерали, нефт и природен газ) от земната кора. Тук спадат служителите в рудници и обогатителни фабрики, минни инженери, инженер-металурзи, минни и металургични техници и монтьори.

Минните инженери и техници получават около 3000 лв. на месец. Миньорските заплати могат да надхвърлят 4000 лв., но работата е свързана със съществени рискове за здравето.

8. Образование: 2700 лв.

След масовата стачка на българските учители от 2007 г. трудът им сякаш започна да се оценява по-високо от управляващите и обществото. Оттогава заплащането им нараства поетапно, като според новия колективен трудов договор основната заплата на всички педагогически специалисти се увеличава с още 8,4% от 1 януари 2024 г.

Ето какви стават възнагражденията на учителите след увеличението:

 • Стартова минимална основна заплата на учител (и всички останали педагогически специалисти) – 1853 лв.;
 • Минимална основна заплата за старши учител и старши възпитател – 1985 лв.
 • Минимална основна заплата за училищен заместник директор – 2088 лв.
 • Минимална основна заплата за училищен директор – 2257 лв.

В Народното събрание се обсъжда възнаграждението на университетските преподаватели и докторантите да се обвърже със средната брутна заплата за страната. Според закона, вече приет на първо четене, преподавателите в държавните висши училища ще получават минимална заплата 170% от средната брутна, а асистентите – 125% от същата.

За последното тримесечие на 2023 г. средната заплата в страната е 2300 лв., така че скоро се очаква университетските преподаватели да вземат най-малко 3910 лв. – добър стимул за работа в сферата на образованието.

Планира се и увеличение в стипендията на докторантите, която последно е актуализирана на 1000 лв. в бюджета от 2022 г. Те ще получават най-малко 125% от минималната работна заплата или по 1166,25 лв. на месец.

9. Здравеопазване и социална работа: 2200 лв.

Известно е, че медицинските специалисти в България, особено в общинските и държавните болници, получават символични възнаграждения за високоотговорния труд, който полагат. Докато в много страни по света лекарската професия съвсем основателно е сред най-добре платените, у нас колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ от 2022 г. предвижда следните минимални възнаграждения:

 • Началник на клиника – 2200 – 2500 лв.
 • Началник на отделение – 2100 – 2300 лв.
 • Лекар с две специалности – 2050 – 2200 лв.
 • Лекар с една специалност – 2000 – 2100 лв.
 • Лекар без специалност – 1900 – 2000 лв.
 • Главна медицинска сестра – 1550 – 1650 лв.
 • Старша медицинска сестра – 1500 – 1550 лв.
 • Медицински сестри, акушери, лаборанти, рехабилитатори, зъботехници и помощник-фармацевти – 1450 – 1500 лв.

Тази година се очаква минималната работна заплата на медицинските сестри да се увеличи на 1950 лв., а на лекарите – на 2700 лв.

Съвет от експерта

Работа в здравеопазването след тригодишно обучение

В България медицинската степен се завършва за шест години (предклинично и клинично обучение и преддипломен стаж), след което можете да практикувате лекарската професия. Има обаче и други възможности за работа в здравеопазването, които не изискват да инвестирате толкова дълго време в образованието си, а могат да ви донесат голямо удовлетворение. 

Специалностите медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор и парамедик например са с тригодишен курс на обучение, след който получавате степен „Професионален бакалавър“ и квалификация за работа в здравните заведения в страната. От друга страна, обучението на медицински сестри и акушерки отнема 4 години.

10. Автомобилна индустрия: 1800 лв.

Тази категория включва професиите, свързани с производството, поддръжката и ремонта на автомобили. Инженерите по дизайна, процесите и поддръжката се радват на най-високи заплати, около 4000 лв. Автомеханиците и автодиагностиците пък получават средно 3000 лв. на месец.

Най-добре платените професии в Европа

Съставянето на списъци с високоплатени професии не е точна наука – могат да се използват различни методологии и набори от данни. Например президентът на България получава 13 530 лв. на месец, колкото две депутатски заплати, но едва ли ще срещнете професията му в класациите на сайтовете за кариери.

Високодоходно е да бъдеш и султан на Бруней – богатството му е оценено на 20 милиарда долара, но никога не е имало обявен конкурс за тази позиция. Затова нека обърнем внимание на някои от най-добре платените професии, до които имаме достъп в Европа.

Класация на Northwest Executive Education

Според проучване на Northwest Executive Education петте най-високоплатени професии в Европа са:

 1. Анализатор на данни, средна месечна заплата в Германия - 5150 евро.
 2. Финансов директор, средна месечна заплата в Германия – 12 000 евро.
 3. Мениджър бизнес развитие, средна месечна заплата в Германия - 8430 евро.
 4. Продуктов мениджър, средна месечна заплата в Германия - 5950 евро.
 5. Проектен мениджър, средна месечна заплата в Германия - 9430 евро.

Трябва да отбележим, че хирурзите и анестезиолозите също се нареждат сред най-високо платените специалисти заради уменията и образованието, които трябва да притежават.

Преглед на вестник „24 часа“

Ежедневникът „24 часа“ е публикувал подробна статия за най-добре платените професии у нас и по света. Акцентира се върху факта, че медицинските специалисти заемат челни места в глобалните класации, докато в България позицията им е далеч след сектора на информационните технологии.

Според автора това несъответствие се дължи на начина на финансиране и отчитане на приходите – лекарите се осигуряват на сравнително ниски заплати, но чрез системата за разплащане от здравната каса получават прилични доходи. 

Добре платени професии без задължително висше образование

Може би учението не ви привлича или искате да направите кариера, преди да навършите 30 години. Ето пет добре платени професии, в които можете да се реализирате след гимназията:

 1. Полицай – новоназначените кадри със средно образование преминават през обучение със стажантска заплата около 1000 лв. на месец, която в последствие нараства до 1700 лв. чисто.
 2. Машинист – минималната заплата на локомотивен машинист в БДЖ е 1654 лв. на месец. За сравнение, началник влак получава най-малко 1519 лв., а началник гара – 1725 лв.
 3. Работник във ферма – страната ни е с традиции в земеделието и животновъдството. А ако търсите нещо по-нестандартно, можете да кандидатствате за работа във ферма за охлюви. Заплатите варират в широки граници. Дояч на биволи например получава 1500 лв. и процент от издоеното мляко.

Според НСИ средната брутна заплата за сектора за последното тримесечие на 2023 г. е 1460 лв.

 1. Асансьорен техник – получава стимулиращо възнаграждение между 2000 и 3000 лв. на месец. Правоспособността се придобива с преминаването на курс по монтиране, поддържане и ремонт на асансьори, като за най-ниската трета степен той включва 180 часа теория и 80 часа практика.
 2. Маникюрист, педикюрист – заплатите варират в широк диапазон от минималната за страната до 3000 лв. на месец. Ако имате талант, курс на обучение с продължителност 1 – 2 седмици ще ви даде достатъчна подготовка.

Най-добре платените професии в света

Не е изненадващо, че начело в класацията на най-добре платените професии в повечето страни са хирурзите, но едва ли има лекар, който може да изпревари по доходи директорите на големите международни корпорации.

За 2020 г. началникът на Apple, Тим Кук, е заработил 265 млн. долара. Да, знаем, че Илон Мъск е по-богат, но технически заплатата му е само 56 000 долара годишно и той отказва да я получава.

Основни изводи

С малки изключения най-добре платените професии в България изискват дългогодишно обучение и специални умения. От друга страна времето, инвестирано във висше образование, отлага началото на кариерата ви. След гимназията можете да посветите още шест години на образованието си, но мнозина предпочитат да се радват на младостта без академични ангажименти.

Парите не бива да се превръщат в единствен критерий за избор на кариера. Заплащането при редица професии варира в широки граници и зависи от много фактори. Например повечето актьори не са особено богати, но онези, успели да блеснат на театралната сцена, да пробият в киното или в телевизията, получават звездни хонорари.

В крайна сметка най-добрият вариант е да решите коя професия наистина ви харесва и да проучите как можете да се издържате спокойно, като се занимавате само нея. Търсете пресечната точка между добрата заплата и удовлетворението от работата. Казват, че щастие с пари не се купува, но дебелият портфейл прави нещастието по-поносимо.

Създай своето CV само за 15 минути
Създай своето CV само за 15 минути
Използвай проверени професионални шаблони за CV, следващи точните правила за CV, които работодателите търсят.
Създай моето CV
Сподели тази статия
Продължи да четеш
Помощ за CV9 мин.четене
Представяне на професионални умения в автобиографията
Представяне на професионални умения в автобиографията
Помощ за CV26 мин.четене
Професионална цел в автобиографията (с 15 примера)
Професионална цел в автобиографията (с 15 примера)
Помощ за CV13 мин.четене
Как да се представите пред работодателя (с примери)
Как да се представите пред работодателя (с примери)
Помощ за CV16 мин.четене
Как се представят специални умения в автобиографията
Как се представят специални умения в автобиографията
Преглед на всички
Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри изживяването на потребителите и да извършва анализи и маркетинг. Като използваш нашия уебсайт, ти се съгласяваш с всички бисквитки в съответствие с нашите Политика за бисквитки и Политика за поверителност.
Приеми бисквитките