1. Блог
 2. Мотивационно писмо
 3. Мотивационно писмо по имейл
Написано от Ана МъкърманАна Мъкърман

Мотивационно писмо по имейл

11 мин.четене
Мотивационно писмо по имейл
Графично оформление:Antonina Kasyanikova
При търсенето на работа има голяма вероятност да попаднете на обява, която изисква изпращане на мотивационно писмо по имейл. Дори в ерата на платформите за подаване на документи онлайн множество работодатели все още приемат кандидатури директно по имейл. Мотивационното писмо за изпращане по имейл притежава много от характеристиките на традиционния формат, но има и няколко важни разлики.

Уводният имейл с прикачени CV и мотивационно писмо е още една възможност да си направите реклама. Защо да я пропускате? Текстът на имейла не бива да заменя мотивационното ви писмо, изготвено в PDF формат (имейлите се трият лесно), но и не бива и да е прекалено лаконичен, като например: „Прилагам необходимите документи за кандидатстване.“.

И така, какви са възможните ползи от придружаващото писмо, изпратено като текст на имейл?

Следващите раздели имат за цел да ви помогнат:

 1. Да решите дали да изпратите мотивационното си писмо като текст на имейл или като прикачен файл.
 2. Да анализирате образец на мотивационно писмо, за да съставите имейла си.
 3. Да напишете най-доброто мотивационно писмо за изпращане по имейл на потенциалния работодател.
 4. Да си съставите шаблон за кандидатстване за работа по имейл, който увеличава вероятността да получите отговор.

Какво представлява мотивационното писмо, изпратено по имейл?

Определението на „мотивационно писмо по имейл“ е съвсем просто – това е мотивационно писмо под формата на текст в имейл вместо самостоятелен файл, приложен в онлайн портал за кандидатстване за работа или прикачен към имейл.

Примерна кандидатура за работа по имейл

За начало, ето една примерна кандидатура за работа по имейл (примерно мотивационно писмо по имейл), основана на действителни практики за назначаване и сведения от работодатели:

Както виждате, този пример за придружаващо писмо се отнася за отворена позиция за административен асистент, но можете да го използвате за вдъхновение за вашия имейл. Постиженията се открояват, примерите са подкрепени с количествени данни и всяка част от историята е свързана с въпросната длъжност. Посетете и библиотеката ни с безплатни примери за мотивационни писма – може би ще намерите образец за вашата професия или индустрия.

Продължете да четете статията, за да прецените дали да изпратите сходно мотивационно писмо като текст на имейл или да прикачите файл.

Съвет от експерта

Запазете копие от имейла за справка. Можете да намерите писмото в папка „Изпратени“ или при изпращането му да включите скрито копие до вашия имейл адрес и да създадете отделна папка за кореспонденцията, свързана с търсенето на работа. Защо да губите време и усилия в търсене на имейл, който сте изпратили преди три седмици? 

 Мотивационно писмо в текст на имейл или в прикачен файл?

Дали да включите мотивационното си писмо в текста на имейла, или да го прикачите зависи най-вече от изискванията в обявата за работа. Специалистите по подбор на персонал често дават указания за начина, по който искат да получат документите. В някои обяви дори пише как точно да озаглавите писмото. Следвайте точно инструкциите, тъй като всяко отклонение може да доведе до пропускане на кандидатурата ви.

Изпращане на прикачен файл: Това е по-лесният начин, тъй като просто трябва да прикачите готовото си мотивационно писмо към имейла. Задължително напишете няколко уводни изречения в самия имейл, за да насочите вниманието на назначаващия към приложеното мотивационно писмо (и другите документи за кандидатстване). От вас зависи колко информация ще включите в текста на имейла. Прегледайте ръководството ни за писане на мотивационни писма с приложени примери, за да научите всичко необходимо за съставянето на самото писмо. Как се пише мотивационно писмо

Можете да ползвате за образец примера за мотивационно писмо от предишния раздел, когато изпращате документа като прикачен файл.

Ето какво можете да включите в самия текст на имейла, с който изпращате мотивационното писмо:

Пример

Лекувал съм над 120 пациенти-тийнейджъри по време на моята деветгодишна кариера като специалист по ортодонтия и научих много за психологията на младежите в тази възраст. Винаги работихме заедно за постигане на добри резултати, обяснявахме на пациентите ползите от лечението и как могат да имат перфектна усмивка. Пациентите ми бяха изписвани 22% по-рано от обичайното – нещо, което се надявам да повторя и във вашата клиника. 

В момента съм старши стоматолог и нося пълната отговорност за всички ортодонтски процедури в клиника със среден годишен оборот от 4 милиона лева. Активно участвам в наставничеството и обучението на млади стоматолози – през клиниката ни преминаха над 15 стоматолози, които отвориха собствени кабинети или се преместиха на по-високи позиции другаде

В клиниката ни имаше голямо текучество на млади професионалисти и след като трима колеги напуснаха почти по едно и също време, поех още 60% пациенти-тийнейджъри.

Обучих моя стоматологичен асистент на по-сложни процедури и работих по още 14 часа седмично, докато се намерят заместници. Нашият хирургичен кабинет получи похвали от централната клиника за добрите ни резултати. Имам пет фирмени награди за работата си с протезиране и съм лекувал лично над 1100 от най-сложните случаи.

Копирано!
Съвет от експерта

Ако се чудите как да изпратите имейл с прикачен файл, ето кратка инструкция: натиснете върху иконата или бутона за писане на нов имейл („Напиши“). Попълнете полетата „До:“ и „Тема:“. Напишете съдържание от няколко реда, за да поясните какви са прикачените документи за кандидатстване. Натиснете върху иконата с кламер или бутона „Прикачи“ – ще се отвори файловият браузър. Изберете файла с мотивационното писмо и натиснете върху „Отвори“. Писмото ви е прикачено!

Не забравяйте да дадете отличително име на файла, дори да е нещо просто като Фамилия_мотивационно писмо. Тази проста стъпка гарантира, че назначаващият ще знае кое е вашето мотивационно писмо по време на процеса на кандидатстване.

Изпращане в текст на имейл: Трябва да бъдете по-внимателни, когато изпращате мотивационното си писмо като текст на имейл. Краткостта е от основно значение, затова изберете само най-важните примери от пълната версия на мотивационното ви писмо. Текстът за изпращане по имейл трябва да включва най-много три кратки абзаца с поздрав в началото и подпис накрая.

Ето ги и стъпките:

 1. Обърнете се към назначаващия по име, когато е възможно, или поздравете с „Уважаеми г-не / Уважаема г-жо“.
 2. Представете се и споменете позицията, за която кандидатствате.
 3. Разкажете за едно-две постижения или умения, свързани с естеството на работата, които ви превръщат в отличен кандидат.
 4. Завършете имейла с мотивационното писмо с призив към действие, като поканите назначаващия да се свърже с вас.
 5. Завършете любезно мотивационното писмо с фраза като „С уважение“ или „Благодаря Ви за отделеното време“, последвана от името ви.
Съвет от експерта

Ако в обявата за работа не се споменава как да изпратите мотивационното си писмо, ще трябва да се досетите сами. Първо, вижте дали се изисква да изпратите другите материали за кандидатстване като прикачени файлове. Ако мотивационното писмо е просто един документ от дълъг списък, най-добре напишете кратък уводен имейл и прикачете мотивационното си писмо заедно с другите документи.

В случай че в обявата изобщо не се споменава мотивационно писмо, можете да го включите в текста на имейла и то да се превърне в естествен увод към кандидатурата ви. Прилагаме добър пример за мотивационно писмо по имейл с прикачена автобиография, който можете да приспособите според нуждите си.

Как се пише мотивационно писмо по имейл?

При писането на мотивационно писмо за изпращане в текста на имейл трябва да вземете предвид някои особености относно форматирането и тона.

Формат на мотивационно писмо по имейл:

Една от основните разлики е, че мотивационното писмо в имейл формат няма заглавка (горен колонтитул). Затова е важно да представите основната си информация за контакт в последните изречения. Накрая напишете цялото си име и включете телефонен номер в призива си към действие или в автоматичния си подпис в пощата. Тук е подходящо да поставите връзка към профила си в LinkedIn, подходяща социална медия, онлайн портфолио или личен уебсайт.

Също като стандартното мотивационно писмо, имейлът ви трябва да се чете съвсем лесно. Ползвайте шрифтове със стандартен стил и размер в черен цвят. Не забравяйте да оставяте по един-два реда между абзаците. 

Експертен съвет: Когато изпращате мотивационното си писмо като прикачен файл, ползването на шаблон може да улесни форматирането. Нашите шаблони за мотивационни писма са оформени професионално и са подходящи за редица индустрии. Изберете шаблона, който отговаря най-добре на имиджа и марката на потенциалния работодател.

Правилният тон при кандидатстване за работа по имейл:

Тонът на писмото за кандидатстване, изпратено по имейл, е по-гъвкав от онзи в традиционното мотивационно писмо, качено в онлайн портал, поради ред причини.

Първо, щом разполагате с имейла на назначаващия, значи най-вероятно знаете и името му. В редица индустрии не е желателно да се отклонявате от стандартния поздрав „Уважаеми / Уважаема“, последван от титлата и фамилията на получателя. В някои браншове обаче обръщението на фамилно име може да се приеме като прекалено официално и неуместно. В такива случаи използвайте „Здравейте“ и се обърнете към получателя на малко име – така писмото добива по-личен характер.

Съвет от експерта

Едно от изключенията относно тона, описан по-горе, е свързано с кандидатстването за стаж по имейл. Ако сте студент и пишете на кадър с ръководна роля, по-добре спазвайте полуофициален, вежлив тон, който изразява ентусиазма ви. Не е нужно да прекалявате с любезностите. Просто се уверете, че имейла ви за кандидатстване за стаж изразява уважение към назначаващия, който е отделил от времето си да го прочете.

Основни изводи

Не е добра идея да губите времето на назначаващия с една и съща информация в имейла и в прикаченото мотивационно писмо, но има смисъл да изпратите два донякъде различни текста, за да се възползвате от допълнителната възможност да го впечатлите.

 • В имейла следвайте стандартните правила за съдържанието на мотивационното писмо.
 • Включете същите постижения, но ги представете по различен начин.
 • Имайте предвид, че тонът на имейла може да е по-топъл и не толкова официален в сравнение с мотивационното писмо.
 • Включете информация за контакт и връзка към профил в социална медия в края на имейла (не отгоре).
 • Ако познавате назначаващия, можете да се обърнете към него на малко име, но внимавайте, тъй като и други могат да прочетат имейла ви.

След като сте завършили успешно вашето мотивационно писмо за изпращане по имейл, прегледайте нашите изпитани образци. Те са изготвени от професионалисти и следват дословно правилата за съставяне на мотивационни писма, възприети от работодателите. 

Създай своето CV само за 15 минути
Създай своето CV само за 15 минути
Използвай проверени професионални шаблони за CV, следващи точните правила за CV, които работодателите търсят.
Създай моето CV
Сподели тази статия
Продължи да четеш
Кариера51 мин.четене
Как се пише предизвестие за напускане на работа (с примери)
Как се пише предизвестие за напускане на работа (с примери)
Помощ за CV26 мин.четене
Професионална цел в автобиографията (с 15 примера)
Професионална цел в автобиографията (с 15 примера)
Помощ за CV33 мин.четене
Как се пише автобиография
Как се пише автобиография
Помощ за CV9 мин.четене
Представяне на професионални умения в автобиографията
Представяне на професионални умения в автобиографията
Преглед на всички
Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри изживяването на потребителите и да извършва анализи и маркетинг. Като използваш нашия уебсайт, ти се съгласяваш с всички бисквитки в съответствие с нашите Политика за бисквитки и Политика за поверителност.
Приеми бисквитките