1. Блог
 2. Помощ за CV
 3. Как се представят специални умения в автобиографията
Написано от Майкъл Аренбах (псевдоним):Майкъл Аренбах (псевдоним):

Как се представят специални умения в автобиографията

16 мин.четене
Как се представят специални умения в автобиографията
Съвети, примери за форматиране и ключови думи в автобиографията за представяне на специални умения, които ще допаднат на назначаващия.

При обосновката на кандидатурата ви за нова работа именно комбинацията от умения в автобиографията ви ще покаже на специалиста по подбор на персонал дали сте подходящи за позицията. Професионалните и социалните умения са лесни за определяне и могат да бъдат представени с добре подбрано постижение. Простото твърдение, че притежавате специално умение, не е достатъчно – трябва да докажете, че можете да го използвате по предназначение.

В автобиографията уменията могат да бъдат изброени в отделен раздел, описани в трудовия стаж и дори загатнати в резюмето. Те са съществен елемент от сагата, озаглавена „Търсене на работа“. Уменията са в основата на постиженията ви. Усвояването на умения върви ръка за ръка с развитието на кариерата ви – без нови инструменти няма да достигнете нови висоти.

Проблемът е, че щом представите дадено умение в автобиографията си, трябва да го подкрепите с примери от кариерата си. Уменията представляват силни страни, таланти, качества и познания, които сте придобили по време на образованието и трудовия си опит – вашите почетни знаци. Постиженията, основани на тях, са геройските подвизи, с които трябва да се похвалите пред работодателите. Ако описанието на длъжността в обявата изисква определено умение, не се притеснявайте да го изтъкнете в автобиографията си. Не бъдете срамежливи.

В това ръководство ще разгледаме как най-добре да представите уменията си в автобиографията, включително:

 • Защо уменията са разменната монета при търсене на работа;
 • Разлики между професионалните и социалните умения;
 • Как се представят специални умения в автобиографията;
 • Съвети за приспособяване на уменията към изискванията в обявата за работа;
 • Как се представя нивото на владеене на умения;
 • Топ 10 на уменията за десет разпространени длъжности;
 • Топ 10 на уменията за десет разпространени професии;
Съвет от експерта

Трябва ли да включа всичките си умения в CV-то си? Най-важното е автобиографията ви да е лесна за четене, така че, дори и да пропуснете някои по-необичайни умения, ще имате възможност да ги споменете по време на интервюто. Не можем да сме напълно сигурни какво точно търси специалистът по подбор на персонал, затова е малко рисковано да включвате твърде специфични умения. Уверете се, че сте представили ключовите умения за отворената позиция. След това, за разнообразие, можете да добавите и някои второстепенни умения. При писането на автобиография следвайте принципа „малко, но качествено“ – нека ви запомнят с това, което наистина има значение.

Съвет от експерта

Защо специалните умения са разменната монета в търсенето на работа

Докато разсъждавате за следващата стъпка в кариерата си, добра идея е да си съставите списък с всички неща, които умеете. След това помислете как тези специални умения са допринесли за вашите постижения и ще намерите подхода, с който да убедите следващия си началник да ви наеме.

Уменията в автобиографията ви са вашата разменна монета при търсенето на работа, защото показват на специалиста по подбор на персонал дали притежавате необходимите качества за длъжността. А примерите от практиката, свидетелстващи за тези умения, са най-обективната мярка за вашите възможности. Какво разбираме под специален талант или умение? Накратко, всяко умение, което ви помага да вършите работата си по-добре от всеки друг. Отнело ви известно време да го усвоите и още повече - да го усъвършенствате, а в процеса сте реализирали голям принос за работодателя си.

Разлики между професионалните и социалните умения

Професионалните (или технически) умения в CV-то са всички практически, специфични за областта инструменти и ноу-хау, необходими за извършването на дадена работа. Професионалните умения могат да бъдат измерени количествено и обикновено се усвояват в училище, на работното място или чрез допълнително обучение. Те обикновено има как да се изпитат и понякога се проверяват в процеса на кандидатстване. Владеенето на дадено професионално умение често може да се изрази със степен, затова споделяйте способностите си в контекста на постиженията си – така ще покажете нивото си.

Една съвременна тенденция, която виждаме в милионите CV-та, създадени със CVapp.bg и Resume.io, е, че все повече търсещи работа включват професионални умения, за да оптимизират ключовите думи в кандидатурите си. Тази стратегия е особено важна за по-големите фирми, които често използват софтуер (ATS) за автоматично филтриране и оценяване на автобиографии въз основа на списък с ключови думи от описанието на длъжността.

Социалните умения в автобиографията представляват аспекти на вашата личност, стил на работа или ефективност, които са по-трудни за измерване и количествено определяне. Те са особено важни за ръководни позиции или длъжности, изискващи засилено взаимодействие с клиенти. При наличието на двама кандидати със сходен опит и професионални качества, често социалните умения са решаващият фактор за избора на работодателя.

След като назначаващите оценят техническите ви умения и се уверят, че можете да вършите работата, те ще прегледат социалните ви умения, за да разберат дали можете да я вършите добре. В много съвременни офиси и креативни стартъпи “пасването” в средата на компанията може да ви даде предимство пред друг кандидат със същите технически умения. В някои ситуации социалните умения са по-показателни. За всеки бизнес е важно служителите да се разбират помежду си. 

Съвет от експерта

 Примери за технически и социални умения при някои професии 

Технически умения (лекар): хирургия, следоперативни грижи, спешна медицина, диагностика;

Социални умения (лекар): управление на екип, лидерство, разбиране, емпатия;

Технически умения (търговски представител): ресурси в отдел „Продажби“, развитие на продажби, оценка на потенциала за продажби, управление на вериги за доставки;

Социални умения (търговски представител): комуникативност, вземане на решения, целенасоченост, почтеност, оказване на влияние;

Технически умения (сервитьор): работа със софтуер за заведения за хранене, обслужване на клиенти, управление на инвентара, обслужване на бар и приготвяне на храна;

Социални умения (сервитьор): положително отношение, надеждност, комуникативност, отзивчивост, отговорност.

Представяне на професионални умения в автобиографията
Свързана статия
Представяне на професионални умения в автобиографията

Служител без умения не съществува – всеки е добър в нещо. Каквото и да е полето ви за изява, трябва да знаете как да представяте професионалните си умения в автобиографията си, за да уведомите работодателите за способностите си.

Основни правила за включване на умения в автобиографията

Как се описват уменията в автобиографията? Представянето им далеч не се изчерпва с няколко реда в раздела, посветен на тях. Редките умения се нуждаят от обяснение, а някои качества може да изпъкват отново и отново. Как да сте сигурни, че най-големите ви плюсове се открояват най-ясно?

1. Демонстрирайте впечатляващо редки умения

Един от най-сигурните начини да отегчите назначаващия е да включите умения, присъстващи в автобиографията на всеки друг кандидат. Когато прочете думата ”комуникативност“ за десети път, специалистът по подбор ще ви причисли подсъзнателно към групата на посредствените. 

Реши ли, че сте посредствени заради баналния набор от представени умения, ще ви бъде невероятно трудно да промените това впечатление, ако изобщо имате късмета да бъдете поканени на интервю. На този етап трябва да бъдете самокритични. Наистина ли сте толкова изключителни?

2. Избягвайте прекомерно повтаряне на умения

Имате възможност да представите уменията си в няколко раздела от CV-то и сигурно си мислите, че повторението е добър подход да предадете посланието си. Повярвайте ми, не е. Дори ако използвате различни думи за описването на едно и също умение, имайте предвид, че мястото в автобиографията е твърде ценно, за да го хабите по този начин.

Постарайте се да откроите възможно най-много умения в раздела, посветен на тях, в трудовия стаж и резюмето, за да изглеждате като завършен професионалист. При всички случаи повторете няколко от основните умения в автобиографията, но разнообразието е във ваша полза.

Колкото повече умения открие назначаващият в CV-то, толкова по-интересно би се оказало потенциалното интервю с кандидата. Търсете синоними за основните умения, ако искате да ги повторите за ефект. Чисто психологически, използването на различни думи може да създаде впечатление за по-широк набор от умения.

3. Уверете се, че най-силните ви умения са най-видими

В таблицата по-долу ще видите трите места за представяне на умения в автобиографията. Има различни начини да опишете способностите си пред потенциалния работодател, но ако притежавате качества, които бихте заявили на висок глас, определено трябва да ги включите (или опишете) в резюмето или в раздела за умения.

Вероятно предполагате, че потенциалният работодател ще се запознае с всяка подробност от професионалния ви опит, но това може и да не се случи по ред причини. Важните умения не бива да се губят в общото представяне на трудовия стаж, така че ги поставете в началото на автобиографията - в резюмето, или в обособения раздел за умения (където са най-видими, но имат най-малко контекст).

Съвет от експерта

Три места за представяне на умения за автобиографията

Раздел за умения. Традиционно в този раздел се изброяват 6-7 ключови умения, затова списъкът ви трябва да представя най-редките и най-впечатляващите ви способности. Тук избройте най-вече технически и професионални умения – социалните ви умения ще се откроят с постиженията в трудовия стаж и в резюмето. Препоръчителното съотношение е 2:1 в полза на техническите умения.

Трудов стаж. Уменията ви ще говорят сами за себе си, ако опишете добре постиженията си. Например ако споменете, че сте спестили 15% от годишните разходи за оборудване, няма да се налага да изтъквате очевидното, превъзнасяйки умението си да водите преговори. Обмисляйте изказа си и имайте предвид каква информация носи той.

Резюме (личен профил). Резюмето представлява най-важните 3-4 реда в автобиографията ви. То трябва да бъде наситено с водещите ви умения – както описани, така и подразбиращи се. Няма проблем да повторите по-редките си способности, изброени по-късно в раздела с умения – все пак целта е назначаващият да продължи да чете. Изкарайте на преден план „тежката артилерия“ на уменията си в личния си профил.

Най добрият CV формат за 2024
Свързана статия
Най добрият CV формат за 2024

Изборът на CV формат може да бъде решаващ за назначаването ви. Съществуват три основни формата за автобиография: обратно хронологичен, функционален и комбиниран. Ето как да изберете най-подходящия в зависимост от специализацията ви, вида на трудовата заетост и пазарните тенденции.

Съвети за приспособяване на уменията към изискванията в обявата за работа

Добре е да познавате аудиторията си, когато добавяте умения в автобиографията. При кандидатствате за работа има три основни източника на информация, които ще ви дадат представа как читателят би възприел способностите ви: описанието на длъжността в обявата, фирмата и индустрията.

Прочетете обявата, за да отсеете важните ключови думи и да добиете представа за тона. Как се говори за уменията? Има ли задължителни умения? Постарайте се да изброите и коментирате уменията в автобиографията си по подобен начин. Възможно е описанието на длъжността да не е съставено от назначаващия, но той със сигурност ще бъде запознат с него и ще го използва като основа за интервюто. Съпоставете специалните си умения с изискванията.

Проучете фирмата, за да се запознаете с корпоративната ѝ култура. Акцентира ли тя върху иновациите и обучението? Струва ли ви се, че работодателят би оценил творческите ви умения или по-скоро държи на социалните умения? Осведомете се кои способности цени компанията като цяло и се постарайте да ги включите в автобиографията си.

Проучете индустрията, за да съобразите уменията в CV-то си с очакванията на бранша. Демонстрирайте опита и познанията си в областта, като говорите за уменията в автобиографията точно както би очаквал представителят на индустрията.

Съвет от експерта

Как да отговорите на въпроса: „Кои са трите ви най-силни умения?“ За начало, трябва да определите кои са най-подходящите ви умения за конкретната позиция и да ги подредите по приоритет. Това са козовете в кандидатурата ви – вашата оферта – така че подходете внимателно към представянето им. Ако ви попитат за три умения, започнете с най-важното за длъжността, после говорете за третото от приоритетния списък и завършете с второто. Трудно е да се представи съвършена оферта, но така ще си осигурите силно начало и почти толкова ефектен финал. По време на интервюто целта ви е да задържите вниманието на събеседника. Примирете се с факта, че някои части от разговора няма да са толкова впечатляващи. Просто се погрижете по-скучните моменти да не се струпват един след друг.

Как се представя нивото на владеене на умения 

Как да представите нивото на владеене на умения в CV-то си? С количествена интерпретация – например сякаш сравнявате различни по дължина въжета.

В автобиографията не е лесно да се посочи нивото на владеене на дадено умение. Ако познанията ви за работа с Excel са основни, по-добре се замислете дали да включите тази информация в раздела за умения. От друга страна, пропуснете ли компютърната си грамотност, софтуерната система за подбор на кандидатури (ATS) може да ви отхвърли, преди специалистът по подбор на персонал да е прочел и дума от написаното.

Едно лесно решение е да добавите графични изображения на нивото на владеене на уменията в посветения на тях раздел (с ленти, звезди или друг визуален ефект). Това е елементарен, но ефективен подход, който ще ви позволи да включите задължителните способности, без да ви се налага да преувеличавате опита си. Ако професията ви е техническа, графичното представяне на уменията може да направи силно впечатление.

Истина е, че опитът ви ще даде индикация за владеенето на определени умения, така че не отделяйте твърде много място за описване на нивото на способностите ви в дадена област. Ще можете да се обосновете на по-късен етап по време на интервюто.

Съвет от експерта

Социалните умения са ценни, но дали емпатията не е от решаващо значение? Преносимите умения като организиране на времето и внимание към детайла са важни на индивидуално ниво, но според мен аспектите на емпатията правят по-силно впечатление. Умението да изслушваме събеседниците си и да посрещаме околните с разбиране е в основата на страхотния екип.

Основни изводи

Прочетете ли множество автобиографии за една и съща позиция, те може да започнат да ви изглеждат еднакви. Всеки специалист по подбор на персонал търси „еднорог“ – кандидат, който притежава всички необходими качества и малко отгоре. Ако вие сте този специален кандидат, уникалният ви набор от умения ще ви позволи да го демонстрирате.

 • Стремете се към добро равновесие на социалните и професионалните умения.
 • Ако владеете редки умения, подкрепете ги с красноречиви примери.
 • Уверете се, че разделът ви за умения представя способности, които ви отличават от множеството.
 • Не прекалявайте с повторенията – назначаващият ще възприеме посланието ви от първия път.
 • Прегледайте внимателно описанието на длъжността, за да се уверите, че спазвате всички изисквания.
Създай своето CV само за 15 минути
Създай своето CV само за 15 минути
Използвай проверени професионални шаблони за CV, следващи точните правила за CV, които работодателите търсят.
Създай моето CV
Сподели тази статия
Продължи да четеш
Кариера15 мин.четене
Защо искате да работите тук? Подходящи и неуместни отговори на трудния въпрос от интервюто
Защо искате да работите тук? Подходящи и неуместни отговори на трудния въпрос от интервюто
Мотивационно писмо11 мин.четене
Мотивационно писмо по имейл
Мотивационно писмо по имейл
Помощ за CV14 мин.четене
Как се пише мотивационно писмо – специализирано ръководство (2024 г.)
Как се пише мотивационно писмо – специализирано ръководство (2024 г.)
Мотивационно писмо23 мин.четене
Как се пише мотивационно писмо без трудов опит
Как се пише мотивационно писмо без трудов опит
Преглед на всички
Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри изживяването на потребителите и да извършва анализи и маркетинг. Като използваш нашия уебсайт, ти се съгласяваш с всички бисквитки в съответствие с нашите Политика за бисквитки и Политика за поверителност.
Приеми бисквитките