1. Блог
 2. Помощ за CV
 3. Най добрият CV формат за 2024
Написано от Карл Калър:Карл Калър:

Най добрият CV формат за 2024

21 мин.четене
Най добрият CV формат за 2024
Изборът на CV формат може да бъде решаващ за назначаването ви. Съществуват три основни формата за автобиография: обратно хронологичен, функционален и комбиниран. Ето как да изберете най-подходящия в зависимост от специализацията ви, вида на трудовата заетост и пазарните тенденции.

Какво означава „CV формат“?

Словосъчетанието „CV формат“ често е объркващо, защото източниците го използват по отношение на различни или множество понятия. 

В най-общ смисъл форматът представлява структурата на автобиографията – редът на представяне на информацията, оформянето на трудовия стаж и акцентът върху определени раздели. 

Така например, в един формат за CV може да се набляга на уменията на кандидата, а в друг трудовият стаж да заема централно място.

Трите основни формата за CV

За щастие, стане ли въпрос за формата на CV-то ви, изборът е ограничен до три основни типа:

 1. Обратно хронологичен;
 2. Функционален;
 3. Комбиниран.

Всеки от тях има собствени предимства - универсален, най-добър шаблон не съществува. По ваша преценка можете да съставите варианти на CV-то си в различни формати в зависимост от длъжността, фирмата и дори страната, в която кандидатствате.

Онлайн инструментите за съставяне на CV улесняват пренареждането на разделите и преминаването от един формат в друг.

Обратно хронологичен CV формат

Стандартният обратно хронологичен формат е стар колкото първите автобиографии, а това не е случайно. Той все още е най-подходящ за представянето на трудовия стаж, особено в традиционни отрасли, където бавното изкачване по корпоративната стълбица е общоприетият път. Добрите шаблони за CV следват тази логика.

„Обратно хронологичен“ означава, че форматът започва с най-скорошното (последното) назначение и продължава назад във времето до представянето на важния трудов опит за последните 10 или повече години. 

Няма нужда да включвате всичко, което сте вършили през този период (например не споменавайте, че сте работили като сервитьор, ако кандидатствате за архитект). Въпреки всичко внимавайте да не се получат прекалено големи пролуки в трудовия ви стаж, тъй като те ще изпъкнат в хронологичния формат и ще бъдат забелязани веднага от назначаващия.

Препоръчителни действия

Използвайте хронологичен формат, ако трудовият опит е най-силният коз в кандидатурата ви.

Непрепоръчителни действия

Не избирайте хронологичния формат, ако той не отговаря на опита ви, само защото мислите, че е задължителен.

Функционален CV формат

Функционалният CV формат може да ви бъде много полезен, ако кандидатствате за работна позиция, където специализираните умения са по-важни от трудовия стаж. Тази структура акцентира върху експертните познания от самото начало в раздел, който често се нарича „Опит“.

Обратно хронологичният формат показва на назначаващия какво сте постигнали в миналото, а функционалният е съсредоточен върху уменията и специализираните знания, които можете да предложите в момента.

Функционалният CV формат е по-гъвкав от хронологичния и може да бъде чудесен избор за редица конкурси за работа. С него опитни търговци, лица със свободни професии (преводачи, писатели, актьори и т.н.), студенти и наскоро завършили могат да подчертаят силните си страни, без да се налага да ги организират в категории под заемани длъжности или изпълнени проекти, които може да са сходни или многобройни.

Препоръчителни действия

Използвайте функционален формат, ако уменията ви са най-важният аспект от работата ви.

Непрепоръчителни действия

Не избирайте функционалния формат само защото ви липсва професионален опит в област, която традиционно изисква хронологично CV.

Комбиниран CV формат

Комбинираният, наричан също хибриден CV формат, представлява съвършеното съчетание от хронологичен и функционален формат. Нуждата от него често е продиктувана от търсенето на работа. 

Така например, ако сте работили на свободна практика, а сега търсите позиция на пълен работен ден, може би е по-добре да започнете с най-впечатляващите си умения. Следва разделът за трудов стаж, който демонстрира способността ви за работа в среда, сходна с онази на бъдещия работодател.

Редица професионални съставители на автобиографии определят комбинирания формат като разновидност на обратно хронологичния. Изтъкването на ключови умения най-отгоре е мъдър ход при кандидатстване за редица длъжности. Следва трудовият стаж, а последните две заемани позиции най-вероятно ще се поберат на първата страница.

Предимството на комбинирания CV формат е, че съсредоточава вниманието на назначаващия върху силните страни на кандидата, а в същото време представя информацията за трудовия стаж, която традиционните бизнеси очакват.

Комбинираният формат е подходящ за кандидати с опит, изискващ функционално CV, които се колебаят дали документът им ще бъде приет добре от работодателя, 

Препоръчителни действия

Съставете комбинирано CV, ако търсите иновативен подход, искате да подчертаете ключови умения или правите промяна в кариерния си път.

Непрепоръчителни действия

Не обърквайте назначаващия, като пропускате или размивате раздели, които знаете, че очаква да види.

Най-добрият CV формат за начинаещи

Ако сте завършили наскоро гимназията или университета, или пък ви предстои дипломиране, сигурно се чудите какъв е най-добрият CV формат за начинаещи. Може би ви липсва опит, затова е по-добре да се съсредоточите върху уменията, усвоени по време на образованието.

Избор на най-добрия CV формат: Пет съвета за успех

Ето и петте ни най-важни съвета при избора на формат и съставянето на автобиография с онлайн инструмент:

 1. Изберете CV формат, съобразен със стила и марката на потенциалния работодател.
 2. При съмнение, изберете семпъл, традиционен шаблон, вместо да залагате на нестандартни и екстравагантни решения.
 3. Търсете равновесие между бялото пространство и текста, така че читателят да не се претовари с информация.
 4. Преценете кои раздели на автобиографията са най-важни за вашия опит и изберете CV формат, съсредоточен върху тях.
 5. Размествайте спокойно разделите и изпробвайте различни формати, докато изберете най-подходящата версия за автобиографията си.

Не би било странно, ако сте прекарали поне част от кариерата си с убеждението, че има само един правилен начин за форматиране на автобиографията – с обратна хронология. Този формат наистина е най-популярният. При него разделът за трудов стаж започва с последната заемана позиция и продължава назад във времето. 

Фактът, че хронологичният CV формат е най-широко използван, не означава, че е подходящ за всеки. Редица кандидати откриват, че други формати им позволяват да изтъкнат по-добре разнообразния си опит и специалните си умения. Защитите ли тезата си ефективно, ще се откроите в положителен смисъл.

Освен това далновидните специалисти по подбор на персонал вече не търсят служители „по калъп“. Те предпочитат кандидати с предприемачески дух, желаещи да се приспособят към работното място на бъдещето. 

Хронологичният формат е най-подходящ за представянето на предишни позиции, но добавянето на елементи от функционалния CV формат ще ви отличи с иновативно мислене.

В следващите раздели ще разгледаме всичко, което трябва да знаете за избора на идеалния CV формат, включително:

 1. Трите основни формата на автобиографии и разликите между тях.
 2. Най-подходящият формат за 2024 г. съобразно актуалните тенденции в подбора на персонал.
 3. Полезни съвети за избора на шаблон като първа стъпка в писането на CV.
Статистическа информация

В първия етап от подбора на кандидатури специалистите отделят по-малко от 30 секунди на CV, а според проучване на TheLadders средното време за преглед е 7,4 секунди. Прегледното форматиране без правописни и граматически грешки е едно от първите неща, на които обръщат внимание.

Кой CV формат да използвате през 2024 г.

В крайна сметка няма правилен и грешен формат. Всичко зависи от опита ви, бранша и потенциалния работодател. При избора на CV формат за кандидатстване през настоящата 2024 г. можете да си зададеш няколко въпроса, за да определите подхода си.

Ако отговорът на някой от следните въпроси е „да“, помислете дали да не замените обратно хронологичния формат с функционален или комбиниран:

 • Имате ли редки, специални умения, които искате работодателят да забележи веднага?
 • Преориентирате ли се към нова кариера или длъжност, за която ви липсва професионален опит?
 • Натрупали ли сте разнообразни и съществени умения по време на работата си само на една или две позиции?
 • Потенциалният работодател би ли оценил новаторски и директен подход към форматирането на автобиографията?

Комбинираният формат ще се среща все по-често в следващите години, но това не означава, че нетрадиционният подход е за всеки. Ето няколко случая, в които обратно хронологичният формат вероятно би бил най-добрият избор:

 • Познанията, натрупани на предишните ви работни места, са по-важни от отделните умения;
 • Кандидатствате за работа в голяма фирма с традиционна структура;
 • Конкурентите ви вероятно имат стандартен кариерен път с впечатляващи работодатели;
 • Имате дълъг трудов стаж, свързан пряко желаната позиция;
 • Работили сте в други фирми, сходни с потенциалния ви работодател.

Следната таблица ще ви помогне да определите кой CV формат е най-подходящ за вашия случай: 

Хронологичен Функционален Хибриден
Съсредоточен върху трудовия стаж Съсредоточен върху умения и личностни качества Комбинация от функционалния и хронологичния формат
Подходящ за традиционни корпоративни кариери Най-подходящ за кандидати с минимален трудов стаж Обикновено започва с раздел за опит, последван от по-кратък трудов стаж
Очакван от специалистите по подбор на персонал Вариант за начало на кариерата Чудесен избор за хора с творчески и/или свободни професии, самонаети, работещи на свободна практика

Как тенденциите на пазара на труда през 2024 г. влияят на избора на CV формат

В последно време начинът, по който работим, претърпява значителни промени. Тенденциите намират отражение във всичко, свързано със заетостта – от методите за търсене на работа до форматирането на автобиографията. Все повече фирми предпочитат дистанционни екипи, гъвкаво работно време и кандидати със специални умения.

Принудени сме да се приспособяваме към настъпващите промени, когато търсим нова работа или тепърва започваме кариерата си. Автобиографията ви трябва да демонстрира, че притежавате необходимите качества в тези динамични времена.

Тук ще разгледаме основните тенденции в търсенето на работа през 2024 г. и възможностите за форматиране на автобиографията, които ще увеличат шансовете ви за назначаване на мечтаната позиция. Ето какво следва:

 1. Работа от вкъщи: благословия или проклятие?
 2. Ролята на работещите на свободна практика на трудовия пазар
 3. Предимствата на специализираните кадри
 4. Пробив на пазара на труда през 2024 г.
 5. Влияние на модерните технологии върху практиките за наемане на персонал

Форматиране на автобиография за дистанционна работа

За мнозина работата от вкъщи е съвсем нова хипотеза, но това не означава, че модата ѝ ще отмине. Фирмите вече са оценили предимствата на дистанционната заетост – повишена продуктивност и лоялност на служителите, по-ниски режийни разходи. 

Статистическа информация

Според глобалния индекс за дистанционна работа на NordLayer България се нарежда на 42-ро място (на три позиции след Китай) от 108 оценени държави от целия свят. С подобряването на кибербезопасността и икономическия растеж в близко бъдеще се очаква все повече големи фирми да предоставят такива възможност на служителите си.

Предпочитаният формат за CV при кандидатстване за дистанционна позиция зависи най-вече от естеството на работата, която ще вършите. В много индустрии работата от вкъщи не означава, че трябва да забравите за обратно хронологичната автобиография. 

Тук, разбира се, играят роля и други фактори. Например, ако искате да се занимавате с почасова творческа работа, докато все още сте назначени на друга позиция, вземете предвид комбинирания CV формат. Той би представил по-ясна картина на дейностите ви. 

Задължително отбележете в трудовия си стаж кои от заеманите позиции са дистанционни, за да види потенциалният ви работодател, че се справяте чудесно и в дигитално свързана среда.

Най-добрият CV формат за работещи на свободна практика през 2024 г.

След дългогодишна борба в трудовия свят, приспособен към традиционната заетост, през 2024 г. работещите на свободна практика (наричани също „фрилансъри“) най-после са твърдо в играта. 

Според Националната агенция за приходите фрилансъри могат да бъдат лица, които осъществяват дейността си за своя сметка, без да са еднолични търговци, и се самоосигуряват. 

И така, какъв е най-подходящият CV формат за фрилансър, търсещ своето място под слънцето? Всичко зависи от целите ви. Ако възнамерявате да продължите на свободна практика, функционалната автобиография може да представи чудесно способностите ви на потенциалните клиенти.

Комбинираният формат е добър избор, когато разчитате най-вече на уменията си, но сте били наети от впечатляващи работодатели, които си струва да споменете. А ако възнамерявате да преминете от свободна практика на работа на пълен работен ден, обратно хронологичният формат е най-сигурният ви залог.

Как да акцентираме върху специализираните си познания в автобиографията

Според McKinsey бъдещето е в специализацията. Служителите, способни да се справят добре с конкретни задачи, вероятно ще имат по-голям успех от генералистите. 

Нископлатените позиции ще бъдат заменени от персонал с отлични познания за продуктите и пазара (нещо като „суперагенти“ вместо служители в кол център). Мнозина ще трябва да усвоят нови умения и да се съсредоточат върху кариерното си развитие, за да получат шанс да се издигнат.

Какво общо имат тези промени с формата на вашето CV? Фирмите искат да знаят какво можете да им предложите. Комбинираният формат би ви помогнал да акцентирате върху специализираните си познания, без да изглежда сякаш нямате достатъчно опит в индустрията. 

Ако тази година ви предстои да завършите курсове или да придобиете квалификации, включете в автобиографията си допълнителен раздел, където да ги споменете.

Статистическа информация

Според доклада на McKinsey до 2030 г. едно на всеки 16 заети лица ще бъде принудено да смени професията си. Ако поемате по нов кариерен път, форматът на CV-то може да ви даде шанс в съревнованието с по-опитни кандидати. В случай че нямате стаж в новия бранш, изберете функционален формат, а ако сте били наети на 1 – 3 позиции, свързани с желаната работа, изберете комбиниран формат. 

 Най-добрият CV формат за наскоро завършили

На наскоро завършилите гимназия или университет им предстои нелеката задача да излязат на трудовия пазар. По време на кризата, предизвикана от пандемията, фирмите намалиха квотите си за начинаещи служители и стажанти. 

Все пак има и добра новина. Според Forbes обичайно тромавият трудов пазар се възстановява по-бързо от очакваното, като скоро заетостта ще достигне нивата си отпреди четири години.

През 2024 г. най-подходящият CV формат за наскоро завършилите трябва да акцентира върху гъвкавостта и уменията. Това не означава да изберете моментално функционалния формат. Назначаващите са нащрек за начинаещи, които се опитват да компенсират липсата на трудов опит, като се съсредоточават върху качествата си. 

Стажът, положен по време на обучението, може да бъде достатъчен за съставянето на обратно хронологично или пък комбинирано CV, ако това е по-добрият избор за вашата индустрия. 

Статистическа информация

Чудесна новина за наскоро завършилите! Става все по-лесно човек да си намери работа с по-малко опит. Според Forbes повече от 70 процента от позициите днес са свързани с по-малко изисквания, отколкото преди три години.

Форматиране на CV-то за преминаване през автоматизирани системи за подбор (АСП)

Знаете ли, че две трети от автобиографиите, подадени за популярни позиции, така и не стигат до бюрото на мениджъра по подбор на персонал? Причината е, че представителите на отдел „Човешки ресурси“ вече не са първите „стражи“ по пътя към назначаването. Голям процент от днешните работодатели използват автоматизирани системи за подбор на кандидати (АСП), които отхвърлят част от подадените автобиографии и спестяват много време и енергия на специалистите.

Алгоритмите на АСП сканират автобиографиите за ключови думи и ги сравняват с онези на други кандидати. Само най-добрите се изпращат за проверка от назначаващия специалист. Дори да притежавате необходимите умения и опит, може да пропуснете възможността си за интервю, ако не форматирате правилно документа си.

Съвет от експерта

Препоръчваме ви да направите следното, за да издържите теста на АСП :

 1. Изберете добре структуриран, лесен за сканиране CV формат.
 2. Озаглавете стандартно разделите - „Трудов стаж“, „Образование“ и т.н. Нетрадиционните заглавия могат да объркат АСП.
 3. Постарайте се да не допускате печатни и правописни грешки, тъй като АСП не би разпознала сгрешените думи.
 4. Изпратете автобиографията си във формат, лесен за четене от АСП - Docx и PDF са два от най-често срещаните формати.
 5. Избягвайте графични елементи или изображения, съдържащи важен текст, тъй като АСП няма да може да го разчете.

Основни изводи и пет ценни съвета за форматирането на автобиография

Надяваме се ръководството ни за формати на автобиографии да ви е подготвило да направите най-добрия избор за вашия собствен опит и кариерни цели в променящия се пейзаж на 2024 година. Ето нашите пет основни съвета за форматиране на автобиографията:

 1. Обратно хронологичният CV формат остава най-често използваният и най-добрият избор за традиционни фирми, където професионалният опит е водещият фактор.
 2. Функционалният формат ви позволява да се съсредоточите върху специализирани знания или умения, но не бива да се използва само за запълване на празнини в трудовия стаж.
 3. Комбинираният формат набира популярност, тъй като насочва вниманието към специализираните умения, а в същото време включва раздела за трудов стаж, който повечето мениджъри по подбор на персонал очакват да видят.
 4. В трудна икономическа обстановка търсещите работа трябва да отговорят на нуждите на потенциалния си работодател и да изпратят CV в подходящ формат. Може да се наложи да вземете новаторски решения.
 5. АСП е първият тест на формата на вашата автобиография, затова се уверете, че сте я оптимизирали правилно.

Най-лесният начин да съставите подредено CV и да превключвате между различни формати е като използвате шаблон. Той гарантира прецизно и стилно форматиране, което е оптимизирано за АСП. Не е нужно да прекарвате часове в борба със софтуер за графичен дизайн. Прегледайте и нашия блог за писане на автобиография.

Създай своето CV само за 15 минути
Създай своето CV само за 15 минути
Използвай проверени професионални шаблони за CV, следващи точните правила за CV, които работодателите търсят.
Създай моето CV
Сподели тази статия
Продължи да четеш
Помощ за CV9 мин.четене
Представяне на професионални умения в автобиографията
Представяне на професионални умения в автобиографията
Помощ за CV17 мин.четене
Европас: За и против европейския формат на автобиография
Европас: За и против европейския формат на автобиография
Помощ за CV26 мин.четене
Професионална цел в автобиографията (с 15 примера)
Професионална цел в автобиографията (с 15 примера)
Мотивационно писмо11 мин.четене
Мотивационно писмо по имейл
Мотивационно писмо по имейл
Преглед на всички
Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри изживяването на потребителите и да извършва анализи и маркетинг. Като използваш нашия уебсайт, ти се съгласяваш с всички бисквитки в съответствие с нашите Политика за бисквитки и Политика за поверителност.
Приеми бисквитките