1. Примерни CV-та
 2. Консултант
Написано от Пол Дръри:Пол Дръри:

Консултант Примерно CV и ръководство за писане

Доказано примерно CV за конкретна работа + ръководство за писане за намиране на следващата ти работа през 2024 г. Можеш да редактираш това примерно CV на Консултант и лесно да създадеш перфектното CV само за няколко минути. Просто попълни своите данни, изтегли новото си CV и кандидатствай за работа още днес!
4.4
Средна оценка
80 души вече го оцениха
Консултант Примерно CV и ръководство за писане
Редактирай това CV

В миналото наемането на консултант е било крайна мярка за спасяване на бизнеса, а днес приносът на такъв специалист е задължителен за редица фирми. Автобиографията на консултанта трябва да отразява капацитета му за стратегическо мислене и способността му да оказва влияние за прокарване на необходимите промени.

Представянето на този рядък набор от умения в кандидатура за работа е предизвикателство. Как да напишеш CV, което обхваща всичко?

Cvapp.bg ти помага да промотираш таланта си. Предлагаме ръководства с примерни автобиографии за разнообразни професии, а нашият онлайн инструмент ще те улесни в подготовката на безупречно CV.

Как се пише автобиография на консултант

Първата стъпка от съставянето на CV за консултантска дейност е да се запознаеш със задължителните раздели на документа. Автобиографията трябва да включва следните елементи:

 • Заглавна част (горен колонтитул, заглавка, бланка);
 • Резюме (професионален профил);
 • Раздел за трудов стаж;
 • Раздел за умения;
 • Раздел за образование.

Фирмите наемат консултанти, защото се нуждаят от помощ в дадена област, често за ограничен период от време. Те са наясно, че ще платят голяма сума за услугите ти, затова CV-то ти не бива да оставя и капка съмнение в какво точно ще инвестират.

При съставянето на автобиографията си на консултант вземи предвид следните три основни насоки:

 1. Представи обхвата на проектите си и прякото им въздействие върху хората и финансите.
 2. Опиши как идеите ти се превръщат в реалност със силен акцент върху резултатите.
 3. Затвърди представянето си със силни глаголи за действие и терминология, специфична за изпълнените проекти.
Съвет от експерта

Как да победиш автоматизираните системи за подбор на кандидатури?

Автоматизираните системи за подбор (АСП) сканират подадените автобиографии за ключови думи, които обикновено присъстват в обявата за работа, и класират документите по този критерий. Само CV-та с висока степен на съвпадение се изпращат за проверка от назначаващите, а останалите кандидати се елиминират от конкурса.

Анализирай внимателно описанието на длъжността и обхвата на консултантската роля. Ключовите думи варират съществено в зависимост от индустрията и размера на фирмата.

Примери за такива ключови думи в обявите за работа за консултанти са:

 • “10 години опит”;
 • “изграждане на стратегия”;
 • “формулиране на мисия, визия и цели”;
 • “установяване на пропуски”;
 • “анализ на финансовия резултат”;
 • “проучване на пазара”;
 • “лоялност и дискретност”.

Задължително ползвай установените от теб ключови думи и термини в текста на CV-то си – само така ще преминеш успешно първия етап от конкурса.

Избор на подходящ формат за CV на консултант

Структурата на автобиографията ти на консултант се определя от кариерния ти път. Най-често срещаният обратно хронологичен формат е подходящ за кандидати с опит в областта на обявената позицията или в други сфери на бизнеса и мениджмънта.

Ако си нов в бранша, сменяш кариерата си или имаш разнообразен опит като самонает изпълнител на проекти, функционалният или хибридният формат за CV ще бъде по-подходящ за представянето ти.

За подробна информация и съвети прегледай нашия блог, посветен на форматите за автобиография.

Представи информация за контакт

Заглавната част (наричана също горен колонтитул, заглавка или бланка) в CV-то ти трябва да представя ясно информацията за връзка с теб.

Личните ти данни трябва да бъдат прегледно форматирани и лесно откриваеми:

 • Име, фамилия и длъжност: Включи името, фамилията си и длъжността, за която кандидатстваш;
 • Имейл адрес: Използвай официален формат, съдържащ имената ти, например: име.фамилия@google.com;
 • Телефон: Впиши личния си номер или номера си за служебни контакти, ако имаш такъв;
 • Населено място: Спомени населеното място, където живееш, и добави „С възможност за пътуване/преместване“, ако е необходимо;
 • LinkedIn: Постави връзка към профила си в LinkedIn, ако той е активен и представя консултантската ти дейност.

В зависимост от работодателя можеш да включиш датата си на раждане и актуална снимка.

Препоръчителни действия

Никола Янков

Бизнес консултант

085432323

[email protected]

Непрепоръчителни действия

Н. Янков

Консултантски услуги

085432323

[email protected]

Резюме в автобиографията на консултант: Професионален имидж

Алгоритъмът на АСП поставя голяма тежест върху съдържанието на резюмето, затова е важно в тези няколко изречения да демонстрираш точно как си вършиш работата. Ето няколко идеи как да съставиш въздействащ профил.

Когато имаш много проекти зад гърба си, резюмето ти трябва да се съсредоточи върху онези с най-пряка връзка с отворената позиция. Разделът е в свободен текст и ти позволява да обясниш как ще решиш проблемите на работодателя.

Резюмето ти трябва да те представя като професионалист, който анализира, стимулира, насочва и измерва резултатите. Докато съставяш профила си, обърни внимание на следното:

 1. Избягвай емоционалния език. Силата на консултанта е в критичното мислене. Резюмето ти трябва да звучи прагматично и да представя конкретна информация за завършени проекти, по възможност подкрепена с факти и цифри.
 2. Бъди реалист. Няма нищо по-лошо от консултант, който обещава рекорден напредък, а получава слаб резултат. От резюмето ти трябва да личи, че знаеш как да постигнеш поставените високи цели. Аргументирай твърденията си и стой зад всяка своя дума. Не преувеличавай за приносите си – работодателите веднага ще се усъмнят. Може би вече са си извадили поука от прогнозите на твърде амбициозни консултанти.
 3. Ползвай характерна за индустрията терминология. Консултантите могат да кандидатстват за работа в различни индустрии, но е важно да включиш в резюмето си термини от областта на потенциалния работодател.

За още идеи прегледай и други наши ръководства за писане на CV с приложени примери:

Предлагаме и три приспособими примера за резюме в CV на консултант:

Приспособимо примерно резюме (профил) в CV за позиция на начално ниво

Еколог с петгодишен стаж търси работа като консултант по опазване на околната среда и управление на отпадъците. Съдейства за изготвянето на оценки на въздействието върху околната среда във връзка с инвестиционни намерения и изменения на съществуващи дейности. Познава отлично действащата нормативна уредба.

Копирано!
Приспособимо примерно резюме (профил) в CV за позиция на средно ниво

Лоялен консултант с десетгодишен опит в подпомагането на клиенти по пътя към постигането и надминаването на поставените цели. Доказана експертиза в насочване на бизнес операциите, управлението, стратегиите и рентабилността. Специалист в областта на маркетинга, рекламата и повишаването на стойността на марките. Решава сложни проблеми и преодолява предизвикателства, като съветва клиентите как да подобрят представянето си.

Копирано!
Приспособимо примерно резюме (профил) в CV за позиция на високо ниво

Утвърден консултант с 15-годишен опит в оценката на енергийните разходи на сгради и предприятия и изготвянето на мерки за ограничаване на електро- и топлопотреблението. Специалист в анализа на енергийния пазар и подбора на оферти от доставчици. Съдейства за възприемането на по-добри практики и въвеждането на енергийно ефективни технологии.

Копирано!

Представи трудовия си опит като консултант: Измерим успех

Разделът за трудов стаж в CV-то ти на консултант трябва да акцентира върху най-важните ти проекти – тези, които са оказали най-голямо положително въздействие върху представянето на възложителите. Постарай се да включиш постижения, свързани с позицията, за която кандидатстваш.

Изброй миналите си работодатели в обратно хронологичен ред, като започнеш от последния, но ако най-важният ти проект е приключил преди повече време, можеш да разшириш обема на раздела. 

Представи количествено измерими резултати от дейността си при всеки работодател. Прегледай тези стандартни описания на изпълнени задачи:

 • Консултирах отдел „Човешки ресурси“ в рамките на проект за трансформация на бизнеса.
 • Насочвах дигиталната трансформация на производствените процеси в предприятието.
 • Препоръчах мерки за намаляване на електро- и топлопотреблението.

Ето как те могат да се редактират, за да бъдат насочени към постигнатите резултати:

 • Преструктурирах работните потоци и процеси за 24-членния екип на отдел „Човешки ресурси“, което доведе до преквалификация на 30% от служителите, 50% ръст в задържането на кадри и 35% ръст в удовлетвореността на клиентите.
 • Планирах дигитализирането на процесите на разработване, тестване и производство на нови продукти, намалявайки разходите на предприятието с 25%.
 • Изготвих оценка на енергийните разходи на бизнеса и препоръчаните от мен мерки доведоха до 20% спад в електро- и топлопотреблението.

Виж още предложения в раздела за трудов стаж от примерното ни CV на консултант:

Приспособим примерен раздел за трудов стаж в CV

Консултант в "Модамо" ООД, София 
Октомври 2015 - В момента 

 • Изготвях оптимални насоки и бизнес планове въз основа на познанията си за индустрията и прогнозите за пазарните тенденции.
 • Зададох конкретни финансови цели и разработих стратегии за постигането им.
 • Установих проблемните звена и предложих решения.
 • Следях прилагането на приети предложения, което доведе до ръст от 20% в удовлетвореността и от 15% на приходите през следващата година.
 • Изготвях подробни доклади, проектопредложения и препоръки за отделите по продажби и маркетинг.
 • Участвах в оперативните срещи за обсъждане на маркетинговите цели и стратегии.

 

Консултант в "Реприз" ООД, Варна 
Април 2009 - Септември 2015 

 • Извърших оценка на развитието на бизнеса за установяване на проблеми и пропуски.
 • Разписах насоки за подобряване на разработването и позиционирането на продукти.
 • Увеличих задържането на клиенти с 50% и предоставих на служителите инструменти за устойчив растеж.
 • Изпращах на изпълнителните директори седмични справки за растежа на бизнеса.
 • Съдействах за съставянето на нов бизнес модел и стъпки за поддържането му.
 • Изградих концепция за новаторски кампании за маркетинг чрез съдържание, увеличавайки броя на потенциалните клиенти.
 • Въведох нови работни потоци в отдел "Човешки ресурси" за по-добра комуникация в екипа и по-висока ефективност.
Копирано!

Как се пише CV на консултант без опит

Всеки консултант е започнал отнякъде. Макар все още да нямаш собствени проекти зад гърба си, ти разполагаш със знания и умения, които ще ти бъдат полезни по този кариерен път.

Обясни как си се изградил като специалист в досегашния си трудов стаж и покажи, че си готов да преминеш „от другата страна“ – да съветваш организации как да подобряват процесите, в които доскоро си участвал.

За начало можеш да се присъединиш към екипа на консултантска фирма, допринасяйки за нейни проекти със своя теоретичен и практически опит. 

Включи най-важните си умения като консултант

Богатият арсенал от умения е определящ за успеха ти. Ролята на консултанта може да бъде много разнообразна, затова CV-то ти трябва да включва както професионални, така и социални компетенции. Представи се като ерудиран, завършен кадър.

Прегледай раздела за умения от примерната ни автобиография на консултант:

Приспособим примерен раздел за умения в CV
 • Търговски стратегии
 • Стратегии за платен маркетинг
 • Одитиране на пазара
 • Съставяне и анализ на финансови отчети
 • Управление на проекти
 • Решаване на проблеми
 • Аналитично мислене
Копирано!

Включи следните умения в CV-то си и ги подкрепи с конкретни примери:

 1. Аналитично мислене: Демонстрирай способността си да анализираш и оценяваш факторите за актуалното състояние на организацията, която консултираш.
 2. Разработване на стратегии: Представи стратегическия си подход към решаването на проблеми и преодоляването на предизвикателства.
 3. Управление на проекти: Опиши как си насочвал внедряването на мерки за трансформация, инструменти, добри практики.
 4. Лоялност: Увери работодателя, че поставяш неговия интерес на първо място за постигане на целите му.

Представи образованието и квалификацията си за работа като консултант

В автобиографията на консултанта разделът за образование често заема второ място след трудовия стаж. Изброй образователно-квалификационните си степени в обратно хронологичен ред.

Тук можеш да включиш и важни за професията ти удостоверения, сертификати и лицензи:

Голяма част от консултантите притежават бакалавърска или магистърска степен в областта на бизнеса, маркетинга или икономиката. В същото време образованието на немалко кадри е насочено към техническата страна на самите процеси, които консултират. Например консултантът по енергийна ефективност може да има инженерно образование, а консултантът по управление на отпадъците да е еколог.

Приспособим примерен раздел за образование и квалификация в CV

Бакалавър по икономика, Университет за национално и световно стопанство 
Октомври 2003 - Май 2007

Копирано!

Избери подходящо оформление и дизайн за CV-то си на консултант

Първо се увери, че документът ти е визуално изчистен, четлив и симетричен. Със сигурност имаш какво да разкажеш за кариерата си, но звездните ти мигове ще изгубят от блясъка си, ако запълниш страницата със сбит текст. Ползвай списъци с подточки за представянето на големите си постижения.

Дизайнът на автобиографията ти на консултант е показателен за имиджа ти. Избери семпло, професионално оформление без натрапчиви декоративни елементи и ексцентрични шрифтове. Не на последно място, неправилното форматиране на документа може да доведе до пропускане на важна информация от АСП.

Ползването на готов шаблон, разработен от специалисти, ще ти спести време и колебания.

Пълен текст на примерно CV за работа като консултант

Приспособим пълен текст на примерно CV

Профил

Лоялен консултант с десетгодишен опит в подпомагането на клиенти по пътя към постигането и надминаването на поставените цели. Доказана експертиза в насочване на бизнес операциите, управлението, стратегиите и рентабилността. Специалист в областта на маркетинга, рекламата и повишаването на стойността на марките. Решава сложни проблеми и преодолява предизвикателства, като съветва клиентите как да подобрят представянето си.


Трудов стаж

Консултант в "Модамо" ООД, София 
Октомври 2015 - В момента 

 • Изготвях оптимални насоки и бизнес планове въз основа на познанията си за индустрията и прогнозите за пазарните тенденции.
 • Зададох конкретни финансови цели и разработих стратегии за постигането им.
 • Установих проблемните звена и предложих решения.
 • Следях прилагането на приети предложения, което доведе до ръст от 20% в удовлетвореността и от 15% на приходите през следващата година.
 • Изготвях подробни доклади, проектопредложения и препоръки за отделите по продажби и маркетинг.
 • Участвах в оперативните срещи за обсъждане на маркетинговите цели и стратегии.

 

Консултант в "Реприз" ООД, Варна 
Април 2009 - Септември 2015 

 • Извърших оценка на развитието на бизнеса за установяване на проблеми и пропуски.
 • Разписах насоки за подобряване на разработването и позиционирането на продукти.
 • Увеличих задържането на клиенти с 50% и предоставих на служителите инструменти за устойчив растеж.
 • Изпращах на изпълнителните директори седмични справки за растежа на бизнеса.
 • Съдействах за съставянето на нов бизнес модел и стъпки за поддържането му.
 • Изградих концепция за новаторски кампании за маркетинг чрез съдържание, увеличавайки броя на потенциалните клиенти.
 • Въведох нови работни потоци в отдел "Човешки ресурси" за по-добра комуникация в екипа и по-висока ефективност.


Умения

 • Търговски стратегии
 • Стратегии за платен маркетинг
 • Одитиране на пазара
 • Съставяне и анализ на финансови отчети
 • Управление на проекти
 • Решаване на проблеми
 • Аналитично мислене


Образование

Бакалавър по икономика, Университет за национално и световно стопанство 
Октомври 2003 - Май 2007

Копирано!

В автобиографията си на консултант трябва да наблегнеш на постиженията си, като ги подкрепиш с факти и цифри. Работодателите очакват измерими резултати, свидетелстващи за способността ти да решиш проблемите им.

Скъси интервала до следващия си голям проект с нашия онлайн инструмент за съставяне на CV!

Създай своето CV само за 15 минути
Създай своето CV само за 15 минути
Използвай проверени професионални шаблони за CV, следващи точните правила за CV, които работодателите търсят.
Създай моето CV
4.4
Редактирай това CV
Сподели тази статия

Готови красиви шаблони за CV

Спечели работодателите и специалистите по подбор на персонал, като използваш един от нашите 18 елегантни, професионално разработени шаблона за CV. Изтегли в Word или PDF.
4.5 от 5
въз основа на 212 отзива за Trustpilot
Използвай този шаблонСтокхолм resume template
Стокхолм
8 800 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонНю Йорк resume template
Ню Йорк
4 100 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонВиена resume template
Виена
2 200 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонСидни resume template
Сидни
1 900 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонЛондон resume template
Лондон
3 800 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонДъблин resume template
Дъблин
4 000 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонМосква resume template
Москва
740 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонАмстердам resume template
Амстердам
1 800 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонМадрид resume template
Мадрид
1 500 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонСантяго resume template
Сантяго
1 300 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонСингапур resume template
Сингапур
730 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонОсло resume template
Осло
590 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонКейптаун resume template
Кейптаун
59 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонПариж resume template
Париж
560 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонБерлин resume template
Берлин
1 500 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонЖенева resume template
Женева
34 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонВанкувър resume template
Ванкувър
520 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонТокио resume template
Токио
360 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонМилано resume template
Милано
940 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонЛисабон resume template
Лисабон
230 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонБарселона resume template
Барселона
490 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонКопенхаген resume template
Копенхаген
100 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонЧикаго resume template
Чикаго
150 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонРио resume template
Рио
210 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонРим resume template
Рим
200 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонБостън resume template
Бостън
120 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонRirekisho resume template
Rirekisho
56 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3 700+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонAthens resume template
Athens
130 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонBrussels resume template
Brussels
76 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонPrague resume template
Prague
24 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонШанхай resume template
Шанхай
41 000+ потребители избраха този шаблон
Използвай този шаблонТоронто resume template
Торонто
2 000 000+ потребители избраха този шаблон
Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри изживяването на потребителите и да извършва анализи и маркетинг. Като използваш нашия уебсайт, ти се съгласяваш с всички бисквитки в съответствие с нашите Политика за бисквитки и Политика за поверителност.
Приеми бисквитките