1. Блог
 2. Помощ за CV
 3. Професионална цел в автобиографията (с 15 примера)
Написано от Пол Дръри:Пол Дръри:

Професионална цел в автобиографията (с 15 примера)

26 мин.четене
Професионална цел в автобиографията (с 15 примера)
Намирате се на кръстопът в кариерата си, сменяте индустрията или търсите работа в чужбина? В такъв случай професионалната цел ще представлява най-важната част от CV-то ви. Разглеждаме 15 ситуации, в които е подходящо да включите цел в личния профил в автобиографията си.

Въздействащата, запомняща се професионална цел в автобиографията е определяща при всяко търсене на работа. Този абзац ви позволява да изразите намеренията си при кариерна промяна, подчертавайки възможния си принос и преносимите си умения. 

При смяна на бранша кандидатът трябва да отбележи това в целта на автобиографията си – кратко и недвусмислено, в горната част на документа. Потенциалните работодатели трябва да бъдат информирани. Дали траекторията на развитието на кандидата ще покрие изискванията за позицията?

От десет години създавам авторско и анонимно съдържание за търсенето на работа и процеса по назначаване. Проучил съм естеството на кариерната промяна от различни перспективи. Като писател, се вълнувам как кандидатите подбират думите, за да защитят тезите си в един абзац, когато им се налага да сменят бранша си. Начинът на изразяване при представянето на целта задава тона за предстоящото интервю.

Правилното формулиране на целта в автобиографията е от първостепенно значение. В това ръководство разглеждаме:

 • Определението на „цел“ в автобиографията и разликата между нея и резюмето/личния профил;
 • Кога да включим цел в автобиографията си, за да се откроим сред другите кандидати;
 • Писане на ясна и убедителна професионална цел в четири стъпки;
 • Съвети за създаване на добро впечатление в първите пет секунди;
 • 15 ситуации, в които е важно да включите цел в автобиографията си (с 15 примера);
 • С какво можете да замените целта в автобиографията;
 • Защо професионалната цел в автобиографията е особено важна през 2024 г.

Целта в автобиографията е представена в няколко изречения, но това може да се окаже най-важният абзац, който ще напишете, докато търсите работа. Обмислете внимателно подхода си.

Какво представлява целта в автобиографията?

Повечето CV-та започват с абзац, който акцентира върху основните аспекти от кандидатурата и се нарича резюме или личен профил. Той представя личността, професионалния опит и постиженията, а понякога и целите на кандидата.

Частта от резюмето, която представя посоката на кариерата и намеренията ви, се нарича цел на автобиографията. Тя не заменя другите елементи от личния профил, а е включена в него и невинаги е необходима. В случай че се намирате на кариерен кръстопът или кандидатствате за качествено различна позиция, целта изяснява естеството на тази промяна.

Когато вашето CV започва с професионална цел, говорим за „целева“ или „таргетирана“ автобиография.

Има ли нужда от цел в автобиографията? Не винаги.

Професионалната цел в автобиографията е много важна, ако сте на кръстопът в кариерата си или искате да смените посоката на развитието си. В тези случаи описанието на намеренията ви и преносимите умения и качества, които притежавате, трябва да се откроява на първо място в текста на CV-то.

Невинаги е нужно да определяте професионалната си цел. Ако имате съдържателно CV на маркетинг мениджър и искате да продължите на същата позиция, няма смисъл да хабите ценно място за обяснения на целите и посоката на кариерата си – автобиографията ви ще говори сама за себе си. 

Личният профил би следвало да представя постиженията, опита, потенциалния ви принос и качествата, с които се вписвате в културата на фирмата. По-добре запазете традиционния вид на резюмето си, без да включвате професионална цел.

Съвет от експерта

Кога не бива да определяме професионална цел в автобиографията?

Няма нищо необичайно в това да споделите в резюмето си, че търсите промяна или поемате по нов кариерен път. Ако обаче CV-то ви не демонстрира необходимите качества и опит за подобна промяна, амбициите ви ще останат без покритие. Чудесно е да мечтаем, но целта ви трябва да е изпълнима. В противен случай как да очаквате работодателят да ви подкрепи? Никой не би поканил на интервю кандидат с нереалистична преценка.

Как да представим най-ефективно професионалната цел в автобиографията?

Опитът на назначаващи и специалисти по човешки ресурси говори, че структурата на професионалната цел в CV-то е оптимална, когато включва следните елементи:

 • Професионални качества;
 • Длъжност (или бъдеща длъжност);
 • Умения и опит;
 • Обещание (намерение за кариерния ви път и цели).

По-голямата част от автобиографията е фактологична, но професионалната цел се отнася за бъдещето на вашата кариера, прехода към нов бранш, преносимите умения и целите, свързани с позицията при работодателя (т.е. целите, които ще допринесат за бизнеса му). Нужно е да представите достоверен план за бъдещето. Работодателят трябва да ви повярва.

Формулирайте внимателно професионалната си цел. „Желая да работя като главен анализатор“ би било твърде неадекватно заявление. Трябва да представите личността си, да обосновете най-важните си умения и опит, а в същото време да дадете обещание на бъдещия си работодател.

Професионалната цел не е само ваша – тя трябва да отговаря на нуждите на фирмата, в която кандидатствате. Поставете се на мястото на назначаващия. Какъв принос би очаквал той от идеалния кандидат?

Нека разгледаме елементите от обосновката на професионалната цел:

Качества. Кои думи от богатия ни съвременен речник бихте избрали, за да се опишете? Епитетите допринасят за представянето на кариерата в автобиографията ви. Едно или две прилагателни в началото на въздействащото описание на професионалната цел дават представа на читателя за личността ви. После заявете какви са плановете ви за развитие.

Длъжност (или бъдеща длъжност). Втората част от описанието на професионалната цел включва наименованието на длъжността или позицията, за която кандидатствате. Ако тя е различна от предишните заемани позиции, можете да се изразите по-общо, например „специалист по маркетинг“. 

Добавете няколко думи, за да маркирате посоката си на развитие: „мениджър продажби, търсещ позиция в отдел „Обслужване на клиенти““. При всички случаи ролята ви в описанието на професионалната цел трябва да е пряко свързана с позицията, за която кандидатствате 

Умения и опит. Автобиографията изтъква миналите ви постижения, а представянето на най-важните аспекти от уменията и опита ви ще убеди бъдещия ви работодател, че сте избрали достоен път. Това е особено полезно, ако искате да подчертаете опит, натрупан в по-ранните години от кариерата ви. Така ще дадете отправна точка за обсъждане по време на интервюто. Приемете професионалната цел като своеобразна покана за разговор. 

Обещание/Цели. Последната част от представянето на професионалната цел е обещанието, което давате на бъдещия работодател (и на себе си). Най-общо казано, след като подпишете трудовия си договор, ще се стремите да изпълните това обещание. 

Всяко послание в автобиографията, мотивационното писмо и интервюто трябва да подкрепя обещанието ви. То ще бъде мотивът ви да ходите на работа всяка сутрин в следващите години. Обмислете го внимателно, защото ако ви назначат, ще очакват да удържите на думите си.

Звучи разумно на теория, но нека разгледаме петнадесет ситуации от практиката, в които е подходящо да се представи професионална цел. Прилагаме и примери, илюстриращи въздействието ѝ.

Как да формулирате професионалната си цел?

По възможност абзацът за целта ви трябва да следва представената по-горе структура (качества, длъжност, умения и опит, обещание/цели). Пишете в първо или трето лице, с професионален тон. 

Представете си, че сте специалист по подбор на персонал, и описвате определен кандидат пред началника на фирмата. Именно към такъв стил трябва да се стремите – съдържателна презентация в две изречения. 

Целта ви трябва да е възможно най-пряко свързана с позицията. Добра идея е да наподобите езика от обявата за работа и страницата за кариери на фирмата. Говорете като работодателя си. Така ще разгледате общото ви бъдеще от една и съща перспектива.

Професионалната цел в автобиографията е лична мисия, която кандидатът би изпълнил с ентусиазъм и би се гордял с постигнатото. Кариерната промяна винаги е трудна, затова бъдете максимално убедителни. Целете се високо, не се задоволявайте с посредствен резултат. Всичко е възможно.

Професионална цел в автобиографията – 15 примера

Както споменахме, професионалната цел в CV-то не е равнозначна на резюмето или личния профил. Тя почти винаги се представя в резюмето и е единствената негова част, насочена към бъдещето.

Професионалната цел има най-голяма тежест, когато е дошло време да смените посоката на кариерния си път. Ето и петнадесетте най-често срещани случая, в които добре формулираната цел е ключова за обосновката ви при търсенето на работа.

Примерна професионална цел при кариерна промяна

Време е да поемете по нов път в кариерата си? Ще изясните подробностите в мотивационното си писмо, но ясно формулираната професионална цел в началото на CV-то е важна за задаването на посоката. Тя няма да остави и капка съмнение у назначаващия, че търсите поле за изява в нова за вас сфера.

Пример

Специалист в търговията на дребно с пет години непряк опит в сферата на транзитните транспортни услуги и международната спедиция търси позиция в логистиката. Експерт в установяването на източници, който винаги ще намира най-подходящите маршрути.

Копирано!

Примерна професионална цел след прекъсване в кариерата (майчинство и др.)

След прекъсване в кариерата, по една или друга причина, не всеки иска да продължи оттам, докъдето е стигнал. Професионалната цел в автобиографията може да изясни защо бихте искали да се заемете с нещо друго. Прозрачността е важна при търсенето на работа. Специалистите по подбор на персонал ще оценят честността ви.

Пример

Учителка по география, активист в борбата с климатичните промени, търси работа след четиригодишно прекъсване по майчинство. Цели да насърчава и вдъхновява учениците както в класната стая, така и в живота. Преподавател с иновативно мислене, отворен за модерни технологии, които биха допринесли за отличното усвояване на материала.

Копирано!
Съвет от експерта

Колко дълга трябва да бъде професионалната цел в автобиографията ви?

В идеалния случай целта е част от резюмето в началото на CV-то. В първоначалното си представяне всеки кандидат трябва да изброи постижения независимо от опита зад гърба си. Ако резюмето е посветено единствено на професионалната цел, рискувате да ви възприемат като мечтател без реални приноси. Представете целта в не повече от две-три изречения.

Примерна професионална цел за израстване в кариерата 

Следващият ви работодател може да не възприеме моментално, че сте готови за израстване в кариерата си. Използвайте професионалната цел, за да представите амбициите си. 

Не е нужно да доказвате, че заслужавате по-високата позиция. На този етап е достатъчно да заявите намеренията си. Ще имате достатъчно възможности да се обосновете по време на интервюто.

Пример

Маркетингов специалист с осемгодишен опит във финтех сектора и отличени с награди кампании търси позиция като маркетинг директор. Магистър по бизнес администрация, профилиран в социалния маркетинг, който ще привлече хиляди потребители в аудиторията и ще допринесе с повече от 10% ръст в продажбите.

Копирано!

Примерна професионална цел в автобиографията при преместване в друга индустрия

Съвременният темп на преместване на кадри от един в друг отрасъл е безпрецедентен. Професионалната цел в CV-то ви може да отрази присъединяването ви към нова индустрия. Това невинаги е рисков ход. Назначаващият ще обърне внимание на преносимите ви умения.

Пример

Ориентиран към клиента посредник по сделки с недвижими имоти търси кариера в B2B продажбите. Познава добре психологията на купувача, заема челно място в класациите за продажби в страната и проучванията за удовлетвореност на клиентите. Ще приложи модерни търговски техники, които ще гарантират ръст на клиентите.

Копирано!

Примерна професионална цел за заетост на непълен работен ден

Ако преминавате от пълно към непълно работно време (или обратното), читателят на автобиографията трябва да ви види в желаната светлина - изяснете предпочитанията си в професионалната цел. Сигурно сте работили както почасово, така и на стандартен работен ден. Целта в CV-то ви ще покаже какво търсите сега.

Пример

Дипломиран експерт-счетоводител със седемгодишен опит във финансовите услуги търси позиция на непълен работен ден заради семейни ангажименти. Работи със софтуер за дистанционно счетоводство и ще осигури надежден ресурс за екипа ви.

Копирано!

Професионална цел за дистанционна работа

Гъвкавото работно време става все по-разпространено, затова е съвсем в реда на нещата да заявите, че търсите дистанционна работа. Професионалната цел в CV-то е мястото да го направите. Важното е да изключите неподходящите позиции възможно най-рано в процеса на търсене на работа. Изразете недвусмислено желанието си да работите от вкъщи. 

Пример

Консултант по обществени поръчки, спестил повече от 90 млн. лв. преки и непреки разходи на четири работодателя в 20 държави, търси дистанционна позиция в отдел „Закупуване и инвентар“. С осемгодишен опит на пълен работен ден, задълбочени познания за чуждите култури и търговска проницателност.

Копирано!

Примерна професионална цел за фрилансъри

Трудовият стаж на мнозина включва както редовни длъжности, така и работа на свободна практика. Подкрепете професионалната си цел с подходящи умения и примери. Фрилансърите често притежават богат набор от способности. Бъдете конкретни относно посоката, в която искате да развиете кариерата си. 

Пример

Софтуерен инженер в игралната индустрия, участвал в три от най-популярните проекти в жанра MMORPG за последното десетилетие, търси втора позиция на свободна практика, паралелно с работата си за Trackvision. Носител на награди в бранша, владее осем езика и работи с всички водещи инструменти за проектиране на софтуер, редактиране на код и тест.

Копирано!

Професионална цел за работа на повече от една позиция

Някои позиции заемат цялото ви време, но ако можете да изпълните задълженията си за два дни в седмицата, трябва да изтъкнете в професионалната си цел способността си да се справяте едновременно с няколко начинания. Покажете, че притежавате необходимите умения, иначе рискувате да ви приемат за прекалено амбициозни.

Пример

Надежден шофьор на доставки с 99% удовлетвореност на клиентите и шест години опит желае да поеме допълнителна работа като куриер за доставка на храна. Умее да изпълнява паралелно по няколко заявки, познава отлично трафика в София и гарантира безпроблемни доставки.

Копирано!
Съвет от експерта

Коя професионална цел е подходяща?

Добре формулираната цел трябва да надхвърля съвсем леко възможностите ви. Бъдещият ви работодател трябва да усети, че амбицията ще ви тласне до горния праг на способностите ви. Много деца искат да станат космонавти. Е, не бъдете чак толкова амбициозни, но действайте в този дух.

Професионална цел в автобиографията на начинаещ

Светът предлага неограничени възможности на начинаещите. При прехода от образование към работа трябва да обясните как възнамерявате да започнете кариерата си и какво ви мотивира да поемете в тази посока. Повечето наскоро завършили студенти не са съвсем наясно с плановете си. Време е да се откроите с визията си за бъдещето.

Пример

Бакалавър по българска филология желае да започне кариера в журналистиката като стажант в редакционния състав на вестник „Труд“. Написал съм 80 статии за уебсайта на СУ „Св. Климент Охридски“ и съм редактирал повече от 400. Надявам се да допринеса със задълбочен преглед на съдържанието и конструктивна критика.

Копирано!

Примерна професионална цел на кандидат без опит

Включването на професионална цел в автобиографията е особено подходящо за кандидати без опит. Няма нищо по-убедително от конкретните намерения за кариерата ви и уменията и качествата, на които разчитате, за да ги реализирате. Прекалената амбиция няма да впечатли назначаващия.

Пример

Любознателен студент по история търси работа на непълен работен ден в Националния исторически музей. Има опит като продавач в книжарница в почивните дни и добра представа за изискванията при работа с клиенти. Притежава заразен ентусиазъм и ще съживи историята пред очите на посетителите.

Копирано!

Примерна професионална цел за работа в стартъп

Работата в стартъп е уникално предизвикателство, но хората често се местят от големи корпорации в по-малки фирми. Представете тезата си в професионалната цел на CV-то и покажете, че притежавате необходимите качества за работа в бързо развиваща се компания. Изложете част от мотивите си, ако попадате за пръв път в предприемаческа среда.

Пример

Машинен инженер, участвал в големи инфраструктурни проекти, търси работа в стартъп за производство на възобновяема енергия. Ще допринесе с десетгодишен опит в енергийния сектор и грижа за околната среда.

Копирано!

Примерна професионална цел при преместване в чужбина

Наемането на чужденци е един от най-рисковите ходове за работодателя. Получаването на работа в друга държава е сложен процес. Вашата решителност, гъвкавост и познания трябва да блеснат в представянето на професионалната цел. 

Работодателят трябва да повярва, че сте силно мотивирани и ще се справите със задълженията. Животът ви ще се промени коренно.

При кандидатстване за работа в чужбина документите ви, разбира се, ще бъдат изготвени на официалния език в съответната страна или фирма, но примерът по-долу ще ви насочи за съдържанието на професионалната цел.

Пример

Адвокат, специалист по международно търговско право, се мести в Германия и търси позиция в семейна кантора в Мюнхен. С опит във всички аспекти на търговското право, разрешаването на спорове и съдебните процедури. Задържа клиентите си средно шест години – изгражда дълготрайни отношения, основани на взаимно доверие.

Копирано!
Съвет от експерта

Как да напишем професионална цел?

Формулирането на очакванията ви при промяна в кариерата е една от най-трудните задачи в търсенето на работа. Личният ми съвет е да си запишете всички възможности, за които се сещате, а после да сведете избора си до три или четири, които най-много ви допадат. Определете кои са сходствата между избраните длъжности и целта ще изкристализира. Не си налагайте строги ограничения – не бъдете прекалено конкретни.

Цел в автобиография за доброволец

Доброволният труд е благородно начинание, но всяка уважавана организация, набираща доброволци, се вълнува от мотивите на кандидатите и разчита, че ще работи с тях дълго време. Целта ви трябва да представя качествата, необходими за позицията. Доброволческият труд винаги е свързан с по-дълбок мотив – загатнете за него на работодателя.

Пример

Отговорна и грижовна медицинска сестра, заета на непълен работен ден, би искала да допринесе с доброволен труд, като събира даренията по време на лятната кампания. Деменцията е болест, която познавам добре, и бих се радвала на възможността да допринеса с каквото мога за лечението на пациентите.

Копирано!

Професионална цел в CV на студент

Редица фирми приемат с готовност студенти за полагане на стаж. Започнете ли автобиографията си с ясна цел, имате много по-голям шанс тя да се озове в папката с одобрени кандидатури. Работодателите получават стотици CV-та на студенти. Опишете конкретно с какво ще допринесете, ако ви назначат.

Пример

Наскоро завършил гимназист и запален градинар търси стажантско място във фирма за озеленяване, за да работи в събота и неделя по време на следването си в университета. С градинарски умения и безупречна работна етика независимо от метеорологичните условия.

Копирано!

Цел в автобиографията при продължаване на образованието

Когато кандидатствате за следдипломна квалификация, академичната автобиография е от съществено значение. Бъдете конкретни относно следващата стъпка в образованието ви и обяснете защо сте подходящ кандидат. Представете следващата стъпка в академичната си кариера като логично продължение на постигнатото досега. 

Пример

Магистър по психология търси докторантска позиция в здравна институция, за да продължи образованието си. Провежда изследване на въздействието на социалните медии върху социалното и психологическото развитие на юношите, което ще даде основа за по-нататъшни проучвания.

Копирано!

Професионална цел в автобиографията при преместване в чужбина

Един от случаите, когато наистина ви е нужна професионална цел в автобиографията, е при търсене на работа в чужбина. При тези обстоятелства абзацът трябва да бъде по-дълъг от обичайното. В крайна сметка преместването в друга страна е сериозно начинание и трябва да отделите повече място в CV-то за изясняване на мотивите си.

Най-важният аспект, който трябва да засегнете, е умението ви да се приспособявате. Ще попаднете в нова среда и ще ви се наложи да промените рутината си по начини, които не можете да предвидите. 

Основната причина за преместването ви трябва да бъде убедителна – да покаже, че сте мотивирани да преодолеете трудностите и сътресенията. Работата в чужбина може да ви донесе голямо удовлетворение, но не е за плахи и несигурни хора.

Какво можем да представим в автобиографията вместо професионална цел?

Традиционното резюме (личен профил) в CV-то се съсредоточава върху постиженията, опита, личността и съвместимостта ви с културата на фирмата. Ако сте работили като маркетинг мениджър и търсите същата позиция на друго място, логично е да наблегнете върху важните факти за опита ви, вместо да губите цяло изречение за обосновка защо искате да продължите. Така няма да впечатлите назначаващия.

В нашето ръководство за писане на автобиография ще намерите общи съвети за съставянето на резюме.

Съвет от експерта

Подгответе се да защитите професионалната си цел на интервю

Вече сте изпратили кандидатурата си, в която заявявате намеренията си за кариерно развитие. Мнозина интервюиращи ще поставят под съмнение способността ви да постигнете целите си, за да проверят как ще реагирате. 

Не заемайте отбранителна позиция. Няма как да сте сигурни дали плановете ви ще се реализират, затова защитавайте тезата си с надежда и уважение към събеседника, като се основавате на логиката и примери от практиката.

Трябва ли да представя професионална цел в автобиографията си през 2024 г.?

Краткият отговор е: да, но само ако предвиждате промяна в кариерата си (смяна на индустрията, позицията, повишение, ново начало и т.н.). Професионалната цел в CV-то е много важна, защото представя амбициите ви пред работодателя. 

Настоящата година ще бъде динамична за мнозина по отношение на кариерната промяна. Редица отрасли претърпяват сътресения, търсенето на кадри се променя, а технологиите преобразяват коренно работните ни места. 

Хората по-често работят дистанционно, броят на заетите на няколко места се увеличава, а свободната практика се превръща в норма. Промяната ще продължава още дълго.

Ако предпочитате да работите дистанционно, споменете го в професионалната си цел. Ако търсите почасова заетост, уточнете го в самото начало. Ако искате да смените индустрията, кажете на работодателя, че сте подготвени за неговия бранш. По-горе обсъдихме и редица други ситуации. Не се колебайте да заявите как точно си представяте следващата работна позиция.

Основни изводи

Дойде ли време за промяна, професионалната цел е най-важният абзац от цялата автобиография. Задайте тона още с първото изречение. Така бъдещият ви работодател ще възприеме документа в контекста на намеренията ви. Да, позицията може и да е различна от работата, с която сте се занимавали преди, но вие притежавате необходимите умения и опит, за да се справите.

Ако следващата ви стъпка отговаря на някоя от петнадесетте ситуации, описани по-горе, или просто искате да заявите категорично в каква посока ще градите кариерата си, включването на професионална цел в резюмето на CV-то е чудесен начин да се обосновете.

 • Преценете дали ситуацията ви изисква да включите професионална цел в автобиографията си.
 • Помислете за основните послания на целта ви и бъдете кратки.
 • Ако положението ви не отговаря на нито една от 15-те описани ситуации, по-добре не включвайте професионална цел в автобиографията си.

Бъдете откровени и ясни – така ще имате най-голям шанс да получите работата.

 

Създай своето CV само за 15 минути
Създай своето CV само за 15 минути
Използвай проверени професионални шаблони за CV, следващи точните правила за CV, които работодателите търсят.
Създай моето CV
Сподели тази статия
Продължи да четеш
Помощ за CV10 мин.четене
Как да напишете заглавие за автобиография - повече от 25 примера
Как да напишете заглавие за автобиография - повече от 25 примера
Кариера18 мин.четене
Най-добре платените професии в България - изборът е ваш!
dobre-plateni-profesii-v-bg
Помощ за CV17 мин.четене
Европас: За и против европейския формат на автобиография
Европас: За и против европейския формат на автобиография
Помощ за CV14 мин.четене
Как се пише мотивационно писмо – специализирано ръководство (2024 г.)
Как се пише мотивационно писмо – специализирано ръководство (2024 г.)
Преглед на всички
Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри изживяването на потребителите и да извършва анализи и маркетинг. Като използваш нашия уебсайт, ти се съгласяваш с всички бисквитки в съответствие с нашите Политика за бисквитки и Политика за поверителност.
Приеми бисквитките